Digitální
nákupní tým
Studijní program
1
21. 10. 2022
Řízení nákupu a nákupní proces
+
2
24. 11. 2022
Strategie a plán nákupu
+
3
25. 11. 2022
Category management a kmenová data
+
4
26. 1. 2023
Výběrová řízení a jejich digitalizace
-
5
27. 1. 2023
Dodavatelé a management vztahu s dodavateli
-
6
23. 2. 2023
Contract management a schvalovací proces
+

O tematickém bloku

Ucelený přehled o smluvních procesech a formálních a právních náležitostech běžících na pozadí celého nákupního procesu organizace. Naučíte se správně rozdělovat, formulovat a strukturovat zásadní dokumenty a uvědomíte si jejich informační propojenost. Naučíte se zakládat projekty a logicky schematizovat všechny schvalovací procesy organizace spojené s činností nákupu od schvalování vstupních dat o dodavatelích a materiálu až po sofistikované schvalovací matice.

Evidence veškeré smluvní dokumentace v elektronických nástrojích je dnes pro přehlednost nezbytná. Větší míra elektronizace (kupní smlouvy, dodatky a jiné speciální dokumenty, aj.) potom umožňuje vytváření flexibilních vzorů, vyšší stupeň standardizace a systémové zpracování smluv. Díky tomu radikálně zkrátíte čas potřebný na přípravu dokumentů a během okamžiku dohledáte de facto jakékoliv potřebné informace a jejich vzájemné souvislosti a stav procesního schvalovacího modelu.

Celá oblast schvalovacích procesů je také ideálním prostorem pro další zjednodušování a díky využití možností pokročilé automatizace může rapidně zrychlit celý proces. Nalezení správné a vyvážené hranice pro zavedení nebo zrušení schvalování nebo jeho kroků je jeden z klíčových úkolů nákupu. Neefektivně nastavený schvalovací proces v praxi působí mnoho komplikací na všech úrovních schvalování.

Program

Možnosti využívání elektronických nástrojů k řízení agendy spojené s nákupem v organizaci.
Nezbytné právní povědomí, jak řídit kontrakty a jejich schvalování v elektronických systémech.
NDA, ePodpis, daňová plnění, Core-tent dokument.
Archivace a reporting.
Možnosti schvalování včetně jeho struktury a jednotlivých kroků v rámci end-2-end nákupního procesu. Odbourání neefektivních procesních kroků.
Základní pravidla, výhody a chyby při vytváření nebo úpravě schvalovací matice a praktické použití v denním životě včetně možných úskalí.

Poskytovatelé softwarových řešení

MERCATEO
IVALUA

Klíčová slova:
NDA, ePodpis, daňová plnění, Core-tent dokument, workflow, sémantická analýza dokumentů za pomoci umělé inteligence, archiv, schvalovací matice, schvalovací proces, Source-To-Contract

Přednášející

Michal Kristiňák
Právník, který má bohaté profesní zkušenosti z oblasti nákupu a logistiky. Stál u rozvoje nákupních a právních týmů energetických a gastronomických společností jako je například Medusa Group, kde díky elektronizaci a centralizaci nákupu dosáhli výrazných úspor. V současnosti pracuje na pozici Cluster Procurement Manager ve společnosti Amazon Fulfillment Slovakia.
Ondrej Jombík
Přibližně posledních dvacet let řídí úsek logistiky energetické společnosti ZSE a.s., takže zná spolehlivě všechny cesty směřující od dodavatelů na správné místo ve firmě. Zodpovědně a kreativně vede strategický nákup, operativní nákup a skladovou službu s dopravou. Díky své specializaci je v koncernu E.ON členem „Corporate supply Chain“ a „Grid BAP“. Prosazuje maximální elektronizaci, transparentnost celého nákupního procesu a tvorbu kvalifikačních systémů pro dodavatele.
Piotr Borowiec
Piotr se může pochlubit více než osmi lety odborných zkušeností se zaváděním IT systémů pro zefektivnění strategických a provozních nákupních procesů (systémy jako Ivalua Buyer, NextBuy, easyRFX). V současné době koordinuje týmy odpovědné za implementaci systému Ivalua Buyer na evropském a asijském trhu. Má bohaté zkušenosti z oblasti snižování nákladů v rámci kategorií v nákupu.
7
24. 2. 2023
Purchase to Pay a eKatalogy
+

O tematickém bloku

Purchase-to-pay

Provázanost jednotlivých firemních procesů včetně vazby strategického nákupu na nákup operativní a transakční. Naučte se tvořit systémovou objednávku, která se stává závazným dokumentem ze strany kupujícího a po formálním přijetí objednávky dodavatelem, i závaznou pro druhou stranu na základě vyjednaných podmínek (cena, platební podmínky, termín dodání apod.), jež jsou výsledkem výběrového řízení, eAukce nebo standardizovaného katalogového systému.

Náležitosti nákupní objednávky mají standardizovaný charakter a to samé platí o nastavení systému na tvorbu objednávek, jejich schvalovacího procesu či vzoru. To se týká i příjemky a faktury. Tento tzv. 3-way matching je možné rozšířit o reference na kontrakt. Získané informace jsou základem pro tvorbu spend analýzy, která je zásadní pro fungování celého operativního a transakčního procesu v nákupu. Prakticky si představíte purchase to pay proces včetně katalogového nákupu.

Program

Orientace v procesech operativního a transakčního nákupu.
Volba optimálního nákupního kanálu s ohledem na typ potřeby zákazníka a její opakovatelnost.
Evidence příjmu zboží a služeb a kontrola dodané kvality za pomoci vybraných elektronických nástrojů.
Elektronické katalogy a automatizace standardizovaných nestrategických položek.

Poskytovatelé softwarových řešení

MERCATEO
MARQUET
Automation Dock

Klíčová slova:
nákupní objednávka, příjemka, žádanka, faktura, elektronické katalogy, automatizace, spend analýza, 3-way matching, Purchase to Pay

Přednášející

Zdeněk Pytlíček
Jako Team Leader Procurement Performance ve společnosti GasNet, s.r.o. se momentálně zaměřuje na optimalizaci nákupních procesů, provoz a rozvoj digitalizovaných nákupních systémů, nákupní reporting, tvorbu metodik, řízené dokumentace nebo Non Core nákup. Je jedním z nejuznávanějších specialistů na automatizaci a robotizaci P2P procesů s obrovským technologickým přehledem.
Hana Sušková
Referent nákupu, komoditní nákupčí i vedoucí nákupu. Všemi těmito pozicemi během kariéry prošla Hana Sušková, která je v současnosti ředitelkou nákupu ve firmě Al Invest Břidličná. Zkušenosti s vedením týmu, implementací nového systému, elektronizací procesů v nákupu a vyjednáváním s průmyslovými dodavateli získávala ve firmách jako Škoda Vagonka, OKD, OKK Koksovny a Tatra Defence Vehicle.
8
30. 3. 2023
Reporting a klíčové indikátory výkonu
+
9
31. 3. 2023
Risk management a principy udržitelnosti
+
10

24. 5. 2023

Slavnostní předání Osvědčení proběhne na konferenci eBF
+
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE