Digitální
nákupní tým
Studijní program
1
24. 9. — 25. 9. 2021
Řízení nákupu a nákupní proces
+
2
15. 10. — 16. 10. 2021
Strategie nákupu a category management
+
3
22. 10. — 23. 10. 2021
Plán nákupu a proces schvalování
+
4
19. 11. 2021
Dodavatelé a management vztahu s dodavateli (supplier-management)
+
5
26. 11. 2021
Výběrová řízení (e-sourcing)
+
6
10. 12. 2021
Elektronická aukce (e-auctions)
+
7
7. 1. 2022
Proces uzavírání smluv (contract-management)
+
8
21. 1. 2022
Od objednávky až po platbu (purchase-to-pay)
+
9
4. 2. 2022
Kmenová data a jejich řízení (data-management)
+
10
18. 2. 2022
Reporting a klíčové indikátory výkonu (KPI)
+
11
4. 3. 2022
Risk management a principy udržitelnosti
-

O tematickém bloku

Risk management, sustainable procurement

Základním pilířem dobře fungující nákupní organizace je schopnost dostat firemní výdaje pod kontrolu kvalifikovaného nákupního týmu, který za použití vhodných nástrojů zajišťuje nastavení a průběh a kontinuální zlepšování nákupního procesu, analyzuje a odbourává rizika a udržuje dosažené cíle, postupy a strategie.

Seznámíte se s metodami, které odhalí stávající i možná budoucí rizika a technikami, které je pomohou snížit, případně úplně eliminovat. Zároveň zjistíte, jak jim předcházet pomocí predikce a prevence rizik. V rámci nákupního týmu je důležité mít správně nastavené kompetence a zodpovědnosti v rámci celé řady rizikových oblastí a minimalizovat především rizika finanční, logistická, provozní, personální a v neposlední řadě i sociální, environmentální nebo bezpečnostní, kde roste význam i kybernetické bezpečnosti.

Princip udržitelnosti nám připomíná, kolik faktorů ovlivňuje rozvoj společnosti, jak důležité je vše potřebné harmonicky inovovat a za jak krátkou dobu je možné přijít o dlouho budované procesní benefity. Je proto důležité začlenit udržitelnost do krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategických plánů.

Tento blok je rozdělený na páteční program, kde proběhne vzdělávání v oblasti zmíněného risk managementu a udržitelnosti a sobotní program, který bude primárně zaměřený na hodnocení kurzu a ověření získaných znalostí účastníků.

Program 4. 3.

Identifikace zásadních druhů rizik. Prioritizace rizik a na co se zaměřit primárně.
Postup při řízení rizik po jednotlivých fázích a jejich provázanosti.
Zapojení nákupního týmu, rozdělení kompetencí a nastavení zodpovědností.
Analýza udržitelnosti v jednotlivých segmentech nákupu a následné kontrolní mechanismy.
Trvale udržitelný nákup a jeho možnosti implementace ve společnosti.

Klíčová slova:
Risk management, sustainable procurement, identifikace, analýza a monitoring rizik, Risk Evaluation Matrix, analýza udržitelnosti, trvale udržitelný rozvoj

Program 4. 3. - nástroje:

SAP - moderní ERP systém, který transformuje podnikové procesy pomocí umělé inteligence. Umožňuje řešit odvětvové požadavky pomocí osvědčených postupů s ohledem na předpokládaný vývoj trhu. Rychleji se rozhodovat pomocí integrovaných analytických nástrojů, konverzačního rozhraní a digitálních asistentů a plnit nastavené cíle, které sdílejí stejný datový model.
CIRTUO - pomáhá digitální a strategické transformaci nákupu, hlavně v oblasti Category Managementu nebo správy dodavatelů. AI platforma, Cirtuo Guided Strategy Creation, identifikuje neobjevené úspory, snižuje dodavatelské rizika a rovněž vede Category manažery procesem tvorby analýzy kategorie a doporučuje nejvhodnější strategii pro danou kategorii.

Přednášející 4. 3.

Tomáš Veit
Vedoucí nákupního týmu v pivovarnické skupině Asahi, jež se svým inovativním přístupem stala technologickým lídrem trhu. Jeho cílem je trvalé přispění ke strategickému rozvoji Asahi Europe & International z hlediska úspor, inovací, risk managementu či environmentální udržitelnosti a to díky pokročilému category managementu, úzkému vztahu s dodavateli či interními zákazníky. V oblasti automatizace a robotizace nákupu udává směr a určuje trend i ve vzdělávání.
Miloš Olejník
Nákupní specialista s více než dvacetiletou praxí v nadnárodních firmách jako Ikea, innogy či Makro, kde zastával strategické vedoucí posty a získal zkušenosti s nákupem v celé jeho komplexitě. Je velkým propagátorem elektronického nákupu a dalších moderních nástrojů efektivního nakupování, stejně jako maximální transparentnosti v procesu výběrových řízení. V současnosti uplatňuje své zkušenosti na pozici EU Category Manager ve čtvrté nejhodnotnější firmě světa, Amazonu.

Přednášející 4. 3.

Zdeněk Mikeš
Za posledních 12 let poznal svět nákupu z různých stran od nákupčího, přes sourcing manažera až po konzultanta nákupních řešení. Aktuálně na pozici Head of Business Development pro nákupní řešení v SAP pomáhá zákazníkům najít optimální způsoby digitální transformace v nákupu, financí a logistice. Zdeněk zároveň pracuje na strategických projektech spojené s novými řešeními. V duchu “všestrannost je klíčem úspěchu nákupčího“ se ve volném čase věnuje studiu cizích jazyků, včelaření či bojovým sportům.
Luboš Libiak
Luboš má 20 let zkušeností v oblasti strategického nákupu z prostředí globálních firem, jak v průmyslu, tak v oblasti consultingu. Je vášnivý podporovatel digitalizace a profesionalizace nákupu, využívání a zpracování dat pro kvalitnější rozhodování, posílení pozice nákupních týmů v rámci svých společností a transformace nákupu při tvorbě hodnoty nejen v podobě úspor, ale i inovací, zamezení rizik a porozumění potřeb interních zákazníků.
12
1. 4. — 2. 4. 2022
Závěrečná evaluace
+
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE