Digitální
nákupní tým
Studijní program
1
24. 9. — 25. 9. 2021
Řízení nákupu a nákupní proces
+
2
15. 10. — 16. 10. 2021
Strategie nákupu a category management
+
3
22. 10. — 23. 10. 2021
Plán nákupu a proces schvalování
+
4
19. 11. 2021
Dodavatelé a management vztahu s dodavateli (supplier-management)
+
5
26. 11. 2021
Výběrová řízení (e-sourcing)
-

O tematickém bloku

Specifikace, požadavky, kritéria hodnocení

Zjistěte, jak nejlépe realizovat, vést a vyhodnocovat tendr, seznamte se s variabilitou elektronického tendru i možnostmi, jak na základní část tendru navázat elektronickou aukcí a negociaci o konečné ceně a dalších podmínkách dodání tak přenést na kvalifikované dodavatele a jejich možnosti.

Jedná se o klíčovou část nákupního procesu. Existují jasná pravidla a postupy pro získání informace, ceny nebo kompletní nabídky od dodavatele včetně související dokumentace. Využitím moderních nástrojů zjednodušíte práci všech zapojených stran a zároveň zvýšíte rychlost celého procesu, od důležité interní přípravy, tzv. demand managementu, a optimalizace popisu potřeby společnosti, až po úspěšné ukončení kontraktační fáze. Na praktických ukázkách vybraných digitálních systémů zjistíte, jak elektronizace změnila pohled na dodavatelsko-odběratelské vztahy a rozšířila možnosti konečných vyjednávání.

Program 26. 11.

Kroky výběrového řízení.
Specifikace potřeby interního zákazníka - demand management.
Hodnotící matice a dokumentace výběrového řízení.
Typy poptávkových řízení, tzv. RFx (Request for Information, Price or Quotation), elektronický tendr versus konvenční.

Klíčová slova:
tendr, specifikace, demand management, RFx (Request for Information, Price or Quotation), hodnotící matice, zadávací dokumentace, e-tender, e-aukce

Nástroje:

IFS - flexibilní švédský ERP systém pro plánování podnikových zdrojů a řízení dodavatelských vztahů. Není složitý a rigidní jako některé jiné ERP. Je navržený tak, aby se mohl přizpůsobovat rozvíjejícím se technologiím, měnícímu se tržnímu prostředí a maximalizovat tak provozní agilitu. Obsahuje i rozsáhlý Customer Relationship Management modul.
TENDERBOX - oblíbený negociační nástroj s detailně propracovanými aukčními moduly. Umožňuje realizaci všech užívaných typů eAukcí s nesčetnými kombinacemi nastavení a automatickým vyhodnocováním podle zvolených soutěžních kritérií včetně multikriteriálních, ratingových nebo cyklických konfigurací.

Přednášející 26. 11.

Jiří Róžański
Zkušený nákupní manažer s více než 15 lety praxe na různých pozicích v Procurementu, se zkušenostmi v oblasti služeb, výrobních i obchodních odvětví. Momentálně působí ve společnosti Penta Hospitals International jako Head of Procurement, kde zastřešuje nákupy pro 36 nemocnic a síť poliklinik na Slovensku, v Česku a Polsku. Zaměřuje se na rozvoj strategické úlohy nákupu, maximalizace nákupních synergií a digitalizaci nákupních procesů.
Martin Repko
Vystudoval strojnickou fakultu slovenské technické univerzity v Bratislavě. Pracovní zkušenosti sbíral coby obchodní a projektový manažer ve stavebnictví a energetice. Od roku 2014 působí ve společnosti NAFTA jako senior procurement specialista, kde je součástí nákupního týmu, který řeší nejen kompletní nákupní proces, ale i implementaci nových technologií v nákupu.

Přednášející 26. 11.

Pavel Míl
Pavel se po celou dobu jeho profesního působení, od roku 1995, věnuje ERP systémům (DIALOG/Altec Aplikace, BaaN, IFS Aplikace) a zaměřuje se především na oblast Distribuce (Nákup, Sklady, Prodej), Správu vztahů se zákazníkem a dodavateli (CER/SRM), Správu dokumentů, Servis a Údržbu, reporting, manažerské systémy, administrace a parametrizace aplikace. V současné době působí na pozici senior konzultant pro výše uvedené oblasti a architekt řešení ve společnosti CDC Data s.r.o. Ve svém volném čase je vášnivým vyznavačem outdoorových aktivit, zejména kanoistky, horolezectví, lyží a kola.
Andrzej Kulbiński
Na podzim roku 2007 se stal členem mezinárodní skupiny jako zaměstnanec hotline systému PROEBIZ. Za tři a půl roku dosáhl na pozici specialistu na eAukce, kde v rámci asistenční podpory řeší nejsložitější eAukčné problémy ve firmách a institucích. Navíc je trenérem administrátorů, a nejslavnějším trenérem systému PROEBIZ.
6
10. 12. 2021
Elektronická aukce (e-auctions)
+
7
7. 1. — 8. 1. 2022
Proces uzavírání smluv (contract-management)
+
8
21. 1. — 22. 1. 2022
Od objednávky až po platbu (purchase-to-pay)
+
9
4. 2. — 5. 2. 2022
Kmenová data a jejich řízení (data-management)
+
10
18. 2. — 19. 2. 2022
Reporting a klíčové indikátory výkonu (KPI)
+
11
4. 3. — 5. 3. 2022
Risk management a principy udržitelnosti
+
12
1. 4. — 2. 4. 2022
Závěrečná evaluace
+
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE