Digitální
nákupní tým
Studijní program
1
21. 10. 2022
Řízení nákupu a nákupní proces
+
2
24. 11. 2022
Strategie a plán nákupu
+
3
25. 11. 2022
Category management a kmenová data
+
4
26. 1. 2023
Výběrová řízení a jejich digitalizace
+
5
27. 1. 2023
Dodavatelé a management vztahu s dodavateli
+
6
23. 2. 2023
Contract management a schvalovací proces
+
7
24. 2. 2023
Purchase to Pay a eKatalogy
+
8
30. 3. 2023
Reporting a klíčové indikátory výkonu
-

O tematickém bloku

Reporty, grafy a jiné ukazatele

Zmapování celého nákupního procesu z hlediska dat a vstupů, které jsou překlopeny do strukturovaných reportů a přehledného KPI dashboardu.

Systémová evidence zásadních informací a jejich správné uspořádání je klíčové pro kvalitní plánování. Nejdůležitější je standardizace a harmonizace dat. Reporty a informace, mohou být využity nejen v nákupním oddělení, ale i v rámci celé firmy. U nákupního procesu se jedná primárně o informace vztažené k útratám firmy, tzv. spend analýza založená na nákupních objednávkách a došlých fakturách, ale významné jsou také plány nákupních aktivit umožňující lepší využití celého nákupního týmu během roku, analýza získaných úspor či přehled průměrných platebních podmínek dle kategorií nebo regionu.

Program

Komplexní přehled o všech činnostech nákupu na základě dat a faktů.
Priority v nákupu a indikátory pro přípravu plánu nákupu.
Procesně orientované indikátory.
Klíčové ukazatele výkonu a jak strukturovat reporting, aby přinášel přidanou hodnotu členům nákupu a širšímu vedení - spend under control, management and contract, produktivita nákupního týmu vyjádřená přes % úspor, výše váženého průměru platebních podmínek, % No PO No Pay a další.

Poskytovatelé softwarových řešení

COUPA
Microsoft Power Platform

Klíčová slova:
Reporting, Source-To-Pay, klíčový indikátor výkonu (KPI), KPI dashboard, spend analýza, master data, spend under control

Přednášející

Tomáš Veit
Vedoucí nákupního týmu v pivovarnické skupině Asahi, jež se svým inovativním přístupem stala technologickým lídrem trhu. Jeho cílem je trvalé přispění ke strategickému rozvoji Asahi Europe & International z hlediska úspor, inovací, risk managementu či environmentální udržitelnosti a to díky pokročilému category managementu, úzkému vztahu s dodavateli či interními zákazníky. V oblasti automatizace a robotizace nákupu udává směr a určuje trend i ve vzdělávání.
Peter Majtán
V rámci absolventského programu, aktuálně známého jako Growww, začal svoji kariéru ve společnosti SLOVNAFT. Postupně rozvíjel své zkušenosti v oblasti nákupu služeb, projektového nákupu a nákupu údržby (MRO). Momentálně působí na pozici vedoucího nákupu ve společnosti Slovnaft a současně jako Senior Category Manager pro celou skupinu MOL v segmentu MRO Material & Equipment. Je velký zastánce moderního nákupu s důrazem na lidský přístup a analytické myšlení.
9
31. 3. 2023
Risk management a principy udržitelnosti
-

O tematickém bloku

Risk management, sustainable procurement

Základním pilířem dobře fungující nákupní organizace je schopnost dostat firemní výdaje pod kontrolu kvalifikovaného nákupního týmu, který za použití vhodných nástrojů zajišťuje nastavení a průběh a kontinuální zlepšování nákupního procesu, analyzuje a odbourává rizika a udržuje dosažené cíle, postupy a strategie.

Seznámíte se s metodami, které odhalí stávající i možná budoucí rizika a technikami, které je pomohou snížit, případně úplně eliminovat. Zároveň zjistíte, jak jim předcházet pomocí predikce a prevence rizik. V rámci nákupního týmu je důležité mít správně nastavené kompetence a zodpovědnosti v rámci celé řady rizikových oblastí a minimalizovat především rizika finanční, logistická, provozní, personální a v neposlední řadě i sociální, environmentální nebo bezpečnostní, kde roste význam i kybernetické bezpečnosti.

Princip udržitelnosti nám připomíná, kolik faktorů ovlivňuje rozvoj společnosti, jak důležité je vše potřebné harmonicky inovovat a za jak krátkou dobu je možné přijít o dlouho budované procesní benefity. Je proto důležité začlenit udržitelnost do krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategických plánů.

Program

Identifikace zásadních druhů rizik. Prioritizace rizik a na co se zaměřit primárně.
Postup při řízení rizik po jednotlivých fázích a jejich provázanosti.
Zapojení nákupního týmu, rozdělení kompetencí a nastavení zodpovědností.
Analýza udržitelnosti v jednotlivých segmentech nákupu a následné kontrolní mechanismy.
Trvale udržitelný nákup a jeho možnosti implementace ve společnosti.

Poskytovatelé softwarových řešení

Dun & Bradstreet
SAP

Klíčová slova:
Risk management, sustainable procurement, identifikace, analýza a monitoring rizik, Risk Evaluation Matrix, analýza udržitelnosti, trvale udržitelný rozvoj

Přednášející

Tomáš Veit
Vedoucí nákupního týmu v pivovarnické skupině Asahi, jež se svým inovativním přístupem stala technologickým lídrem trhu. Jeho cílem je trvalé přispění ke strategickému rozvoji Asahi Europe & International z hlediska úspor, inovací, risk managementu či environmentální udržitelnosti a to díky pokročilému category managementu, úzkému vztahu s dodavateli či interními zákazníky. V oblasti automatizace a robotizace nákupu udává směr a určuje trend i ve vzdělávání.
Peter Majtán
V rámci absolventského programu, aktuálně známého jako Growww, začal svoji kariéru ve společnosti SLOVNAFT. Postupně rozvíjel své zkušenosti v oblasti nákupu služeb, projektového nákupu a nákupu údržby (MRO). Momentálně působí na pozici vedoucího nákupu ve společnosti Slovnaft a současně jako Senior Category Manager pro celou skupinu MOL v segmentu MRO Material & Equipment. Je velký zastánce moderního nákupu s důrazem na lidský přístup a analytické myšlení.
10

24. 5. 2023

Slavnostní předání Osvědčení proběhne na konferenci eBF
+
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE