Nástroje
Elektronické nástroje, se kterými se bude na kurzu prakticky trénovat

SAP Ariba

Jedná se o přední světovou nákupní platformu k automatizaci nákupního procesu, který umožňuje integrovat zásadní podnikové procesy od správy výdajů, optimalizace vztahu s dodavateli, přes strategické zajišťování zdrojů, nákupní proces až po řízení objednávek.

Deloitte

Nadnárodní společnost poskytující profesionální služby v oblasti auditu, daní, konzultingu, podnikových rizik a finančního poradenství prostřednictvím více než 244 400 zaměstnanců po celém světě..

Mercateo

Rozsáhlá katalogová platforma, která nabízí miliony spotřebních položek od stovek předem pečlivě vybraných dodavatelů, které může nákup přímo objednávat. Organizace tak mohou rychle a jednoduše objednat kvalitní výrobky od důvěryhodných dodavatelů. Integrace softwaru potom umožní i vytváření vlastních oborových katalogů.

SAP S/4HANA

Moderní ERP systém, který transformuje podnikové procesy pomocí umělé inteligence. Umožňuje řešit odvětvové požadavky pomocí osvědčených postupů s ohledem na předpokládaný vývoj trhu. Rychleji se rozhodovat pomocí integrovaných analytických nástrojů, konverzačního rozhraní a digitálních asistentů a plnit nastavené cíle, které sdílejí stejný datový model.

DataProcure

Nástroj pro hloubkovou analýzu interních i externích dat. Je schopný zpracovat obrovské množství vstupních dat, včetně extrakce z různých datových zdrojů ve velice krátkém čase a podávat přesné reportingové výstupy na základě umělé inteligence. Podporuje tak rozhodování a optimalizaci procesů.

PROEBIZ TENDERBOX

Oblíbený negociační nástroj s detailně propracovanými aukčními moduly. Umožňuje realizaci všech užívaných typů eAukcí s nesčetnými kombinacemi nastavení a automatickým vyhodnocováním podle zvolených soutěžních kritérií včetně multikriteriálních, ratingových nebo cyklických konfigurací.

Coupa

Coupa Software je globální technologická platforma pro správu výdajů na podnikání (Business Spend Management - BSM). Pomáhá velkým společnostem získat přehled a kontrolu nad penězi a zdroji vynaloženými v jejich organizacích.

PROEBIZ MARQUET

Elektronický katalog pro komplexní správu informací o spotřebních položkách. Informačním zdrojem nástroje jsou vítězné nabídky z eAukcí, DNS, rámcových smluv a ostatních tendrů, které mohou být v systému aktualizovány automaticky a internímu zákazníkovi umožňují rychlý a přehledný přístup k zadání požadavku na vybrané komodity svépomocí. Výstupním rozhraním pro uživatele je specifická forma eShopu.

CIRTUO

Nástroj pomáhá digitální a strategické transformaci nákupu, hlavně v oblasti Category Managementu nebo správy dodavatelů. AI platforma, Cirtuo Guided Strategy Creation, identifikuje neobjevené úspory, snižuje dodavatelské rizika a rovněž vede Category manažery procesem tvorby analýzy kategorie a doporučuje nejvhodnější strategii pro danou kategorii.

AutomationDock

AutomationDock je výkonný RPA (Robotic Process Automation) nástroj používaný k automatizaci firemních úkolu, procesů a aplikací, které běží na PC/laptopu. Oproti klasickým RPA nástrojům funguje, jako doplňkový modul MS Excel a umožňuje běžným uživatelům automatizovat procesy už po hodinovém zaškolení. Robot poté vykonává rutinní, opakující se úkoly za uživatele a ten má možnost věnovat svůj čas a energii podstatnějším, kognitivním činnostem.

Celonis

Německá společnost Celonis je lídr na trhu v oblasti process miningu. Pomáhá společnostem oddělit rutinní práci od důležitých obchodních procesů a vylepšit tak výsledky celé firmy. Technika process miningu umožňuje využít data k vizualizaci podnikových procesů, na které nahlíží z hlediska možných úspor či zlepšení.

Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform je sada vzájemně propojených softwarových aplikací pro business intelligence, procurement a nástrojů na správu a řízení podnikových dat. Microsoft Power Platform splňuje vysoké nároky na bezpečnost dat a umožňuje napojení dalších podnikových systémů.
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE