DNT - Studijní program

1
13. 10. 2023
Řízení nákupu a nákupní proces
-
2
9. 11. 2023
Strategie a plán nákupu
+
3
10. 11. 2023
Category management a kmenová data
+
4
18. 1. 2024
Výběrová řízení, vyjednávání a jejich digitalizace
+
5
19. 1. 2024
Dodavatelé a management vztahu s dodavateli
+
6
8. 2. 2024
Contract management, schvalovací proces a umělá inteligence (AI)
+
7
9. 2. 2024
Purchase to Pay a eKatalogy
+
8
14. 3. 2024
Reporting a klíčové indikátory výkonu
+

O tematickém bloku

Reporty, grafy a jiné ukazatele

Zmapování celého nákupního procesu z hlediska dat a vstupů, které jsou překlopeny do strukturovaných reportů a přehledného KPI dashboardu.

Systémová evidence zásadních informací a jejich správné uspořádání je klíčové pro kvalitní plánování. Nejdůležitější je standardizace a harmonizace dat. Reporty a informace, mohou být využity nejen v nákupním oddělení, ale i v rámci celé firmy. U nákupního procesu se jedná primárně o informace vztažené k útratám firmy, tzv. spend analýza založená na nákupních objednávkách a došlých fakturách, ale významné jsou také plány nákupních aktivit umožňující lepší využití celého nákupního týmu během roku, analýza získaných úspor či přehled průměrných platebních podmínek dle kategorií nebo regionu.

Program

Komplexní přehled o všech činnostech nákupu na základě dat a faktů.
Priority v nákupu a indikátory pro přípravu plánu nákupu.
Procesně orientované indikátory.
Klíčové ukazatele výkonu a jak strukturovat reporting, aby přinášel přidanou hodnotu členům nákupu a širšímu vedení - spend under control, management and contract, produktivita nákupního týmu vyjádřená přes % úspor, výše váženého průměru platebních podmínek, % No PO No Pay a další.

Poskytovatelé softwarových řešení

AutomationDock
Konica Minolta

Klíčová slova:
Reporting, Source-To-Pay, klíčový indikátor výkonu (KPI), KPI dashboard, spend analýza, master data, spend under control

Přednášející

Peter Majtán
Bohatá kariéra v rámci Nákupu na vícero expertních a manažerských pozicích. Před transformací Nákupu v MOL Group působil jako ředitel Nákupu ve Slovnaftu. Momentálně řídí strategický tým zodpovědný za Category Management materiálů, zařízení a služeb při údržbě na úrovni Skupiny MOL. Je absolventem executive MBA SEED/Corvinus a ročního kurzu CIPS practitioner. Ve volném čase si rád užívá života.
Petra Vrbová
Od roku 2004 se věnuje nákupu v nadnárodních koncernech. Působila na různých pozicích v Procurementu. Intenzivně se věnuje zefektivnění procesů v nákupu s využitím moderních IT technologií, rozvoji nákupních kompetencí v oblastech strategického nákupu. Dále působí jako mentorka v organizaci Business & Professional Woman CR z.s. V současnosti zastává pozici Ředitele nákupu ve společnosti GasNet, s.r.o., která provozuje největší plynárenskou distribuční soustavu v ČR.
Zdeněk Kabátek
Zdeněk Kabátek je vedoucí týmu konzultantů v NEOOPS. Má více než 25 let zkušeností v různých oblastech včetně outsourcingu firemních procesů, systémů řízení generování dokumentů, poradenských služeb, projektového řízení a RPA na třech kontinentech. Zdeněk vedl rostoucí konzultační tým v NEOOPS, aby se stal jedním z nejzkušenějších týmů v Evropě, který doposud realizoval více než 150 RPA projektů a zautomatizoval stovky klientských procesů.
Michal Barč
Michal Barč se již bezmála 30 let se pohybuje v IT prostředí a pomáhá realizovat projekty pro zákazníky zaměřené primárně na podporu firemních procesů, automatizaci a reporting. Díky dlouholetým zkušenostem z mezinárodních projektů a z působení na manažerských pozicích v Rusku a Německu dokáže navrhnout vhodnou strategii implementace nových nástrojů do firem a organizací. Dnes se ve společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech primárně zaměřuje na rozvoj cloudových technologií, automatizaci, Microsoft 365, bezpečnost, compliance a strategie v oblasti IT systémů. Je také zodpovědný za zavádění vlastních produktů vytvořených na Microsoft Power Platform do portfolia jednotlivých organizací v rámci Evropy.
9
15. 3. 2024
Risk management a principy udržitelnosti
+

O tematickém bloku

Risk management, sustainable procurement

Základním pilířem dobře fungující nákupní organizace je schopnost dostat firemní výdaje pod kontrolu kvalifikovaného nákupního týmu, který za použití vhodných nástrojů zajišťuje nastavení a průběh a kontinuální zlepšování nákupního procesu, analyzuje a odbourává rizika a udržuje dosažené cíle, postupy a strategie.

Seznámíte se s metodami, které odhalí stávající i možná budoucí rizika a technikami, které je pomohou snížit, případně úplně eliminovat. Zároveň zjistíte, jak jim předcházet pomocí predikce a prevence rizik. V rámci nákupního týmu je důležité mít správně nastavené kompetence a zodpovědnosti v rámci celé řady rizikových oblastí a minimalizovat především rizika finanční, logistická, provozní, personální a v neposlední řadě i sociální, environmentální nebo bezpečnostní, kde roste význam i kybernetické bezpečnosti.

Princip udržitelnosti nám připomíná, kolik faktorů ovlivňuje rozvoj společnosti, jak důležité je vše potřebné harmonicky inovovat a za jak krátkou dobu je možné přijít o dlouho budované procesní benefity. Je proto důležité začlenit udržitelnost do krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategických plánů.

Program

Identifikace zásadních druhů rizik. Prioritizace rizik a na co se zaměřit primárně.
Postup při řízení rizik po jednotlivých fázích a jejich provázanosti.
Zapojení nákupního týmu, rozdělení kompetencí a nastavení zodpovědností.
Analýza udržitelnosti v jednotlivých segmentech nákupu a následné kontrolní mechanismy.
Trvale udržitelný nákup a jeho možnosti implementace ve společnosti.

Poskytovatelé softwarových řešení

Semantic Visions
COFACE

Klíčová slova:
Risk management, sustainable procurement, identifikace, analýza a monitoring rizik, Risk Evaluation Matrix, analýza udržitelnosti, trvale udržitelný rozvoj

Přednášející

Peter Majtán
Bohatá kariéra v rámci Nákupu na vícero expertních a manažerských pozicích. Před transformací Nákupu v MOL Group působil jako ředitel Nákupu ve Slovnaftu. Momentálně řídí strategický tým zodpovědný za Category Management materiálů, zařízení a služeb při údržbě na úrovni Skupiny MOL. Je absolventem executive MBA SEED/Corvinus a ročního kurzu CIPS practitioner. Ve volném čase si rád užívá života.
Petra Vrbová
Od roku 2004 se věnuje nákupu v nadnárodních koncernech. Působila na různých pozicích v Procurementu. Intenzivně se věnuje zefektivnění procesů v nákupu s využitím moderních IT technologií, rozvoji nákupních kompetencí v oblastech strategického nákupu. Dále působí jako mentorka v organizaci Business & Professional Woman CR z.s. V současnosti zastává pozici Ředitele nákupu ve společnosti GasNet, s.r.o., která provozuje největší plynárenskou distribuční soustavu v ČR.
Lukáš Gábor
Lukáš kombinuje dlouholetou praxi z oblasti projektového managementu a pokročilých analytických dovedností, které získal díky svému působení v akademickém prostředí. Tyto znalosti společně se strategickým myšlením dokáže efektivně aplikovat při řízení projektů a ve chvílích kdy je potřeba klíčových rozhodnutí. Před svým příchodem do společnosti Actum Digital se věnoval prediktivnímu modelování a aplikacím umělé inteligence na Yale University. V Actumu nyní zastává klíčovou roli v projektech souvisejících s integrací nových softwarových řešení, jazykových modelů a umělé inteligence.
Štěpán Csiba
Ředitel divize v Actum Digital, představitel digitalizace v dodavatelském řetězci se schopností využívat nejnovější digitální technologie pro optimalizaci procesů výrobních firem. Štěpán se může pochlubit dlouholetou zkušeností z průmyslové praxe i consultingu, a působil více než 10 let v českých tradičních výrobních společnostech. Své zkušenosti nyní využívá při transformacích dodavatelských řetězců v širším pojetí, tedy včetně výrobních procesů. Jeho zájem se ukrývá v digitalizaci, díky níž umožňuje firmám řídit své procesy skrze data. Díky svému působení v Actum Digital má Štěpán přístup ke špičkovým digitálním službám a může se soustředit na end-to-end projekty s hmatatelnými výsledky. Jeho znalosti a schopnosti spolu s technologickou podporou Actum Digital jsou klíčovými faktory, které umožňují výrobním firmám přechod do digitální éry.
Marko Lozo
Marko Lozo je dynamický a výsledkově orientovaný Sales Manager s bohatou historií v oblasti prodeje, řízení klíčových účtů a strategického plánování. V současné době působí ve společnosti Coface, kde svými dovednostmi přispívá k úspěchu firmy. Předtím Marko zastával několik klíčových pozic ve společnosti EY, kde hrál zásadní roli v rozvoji strategie pro klíčové bankovní klienty v České republice. Jeho kariérní začátky lze vystopovat až ke společnosti Nielsen, kde poskytoval strategické konzultace vedoucím pracovníkům a analyzoval tržní data. Marko je známý svou schopností budovat silné vztahy s klienty a vytvářet účinné obchodní strategie. Jeho bohaté zkušenosti a odborné znalosti ho činí cenným přínosem pro jakoukoli organizaci.
10

12. 6. 2024

Slavnostní předání Osvědčení proběhne na konferenci eBF
+
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE