DIGITÁLNÍ
NÁKUPNÍ TÝM


Semestrální kurz EKF VŠB-TUO, 21. 10. 2022 - 24. 3. 2023

absolvenské osvědčení
Absolventi, kteří úspěšně obhájí závěrečnou zkoušku a splní semestrální projekt, získají osvědčení vydané Ekonomickou fakultou VŠB-TUO na závěrečném setkání účastníků, přednášejících a pořadatelů. Na předávání certifikátů bude navazovat poslední semestrální workshop.

Osvědčení >>

odlišnost
Přednášejícími jsou vybrané nákupní autority z celosvětových, evropských a úspěšných slovenských nebo českých firem. Ty doplňují zástupci známých evropských a domácích softwarů určených nákupním týmům. Taková sestava se v česko-slovenském prostoru ještě nikde jinde nesešla.

Nástroje >>

10 odborných modulů
Kurz tvoří deset tematických autorských bloků a závěrečné bilanční setkání určené k obhajobě závěrečných prací. Jednotlivé výukové moduly jsou sestaveny z workshopové teorie o nákupní problematice, případových studií a možností jednotlivých nástrojů.

Studijní program >>

Zaregistrujte se na kurz DNT
Zaregistrujte se na kurz DZT

Co můžete očekávat a na co se těšit?Moderní nákupní kurz vás provede celým nákupním procesem se zaměřením na pokročilou digitalizaci a automatizaci a jejich využití v současné nákupní praxi.


Nový digitální věk nákupu, tlak na rychlou a přesnou komunikaci, sběr dat a jejich automatické a permanentní vyhodnocování nutně vede k transformaci nákupních týmů.


Za pomoci nákupních specialistů získáte praktické technologické dovednosti a schopnosti, které vám usnadní práci v každém bodu nákupního kolotoče.

Proč právě tenhle kurz?

Přednáší patnáct úspěšných manažerů nákupu z firem velmi náročných na kvalitu nákupu a s nimi dalších deset specialistů z řad významných poskytovatelů softwarů – nástrojů pro digitalizaci nákupu. Kurz vznikl z iniciativy PROEBIZ ve spolupráci technickou univerzitou VŠB-TUO a podporou znalostí nákupu pivovarnického gigantu ASAHI.

Účastníci budou mít možnost poznat několik nástrojů, které jsou v oblasti digitalizace nákupu respektovanými a rozšířenými.

Přednášející

Všichni přednášející patří k významným oborovým specialistům, kteří přispívají k technologickému rozvoji a digitalizaci nákupu. Svým přístupem k inovacím a schopností využít potenciál digitalizace se podílejí na tvorbě nových norem a standardů nákupní praxe.

Pracují ve firmách Asahi, Siemens, GasNet, Penta, Amazon, PROEBIZ, Slovnaft, Blanco, ZSE, NAFTA, aj.

Nástroje

Praktické tematické ukázky možností jednotlivých nástrojů budou prezentovány na špičkových softwarových řešeních, tak aby účastníci mohli získat širší přehled o technologických příležitostech současnosti.

Účast ze strany providerů potvrdili SAP Ariba, MERCATEO, Deloitte, TENDERBOX, DataProcure, Cirtuo, Coupa, MARQUET a další.

15 SPECIALISTŮ
v roli lektorů
1Radoslav Delina, světově uznávaný expert v oblasti využívání umělé inteligence na zpracování velkých dat.
2Jan Hirsch, Global Commodity Manager Raw Materials Composites ve společnosti BLANCO s třicetiletou praxí v nákupu a procesním řízení.
3Zdeněk Mikeš, Head of Business Development pro nákupní řešení v SAP pomáhá zákazníkům najít optimální způsoby digitální transformace v nákupu, financí a logistice.
4Ondrej Jombík, ředitel úseku logistiky, strategického i operativního nákupu energetické společnosti ZSE a.s.
5Milan Kaplan, CEO a zakladatel projektu PROEBIZ, marketingový specialista a technologický inovátor.
6Michal Kristiňák, Cluster Procurement Manager v Amazonu se zkušenostmi z mnoha nákupních a právních týmů energetických a gastronomických společností.
7Andrzej Kulbiński, legendární trenér eAukční platformy PROEBIZ, specialista na strategie nastavení, průběhu a vyhodnocení eAukcí.
8Peter Majtán, Vedoucí nákupu ve společnosti Slovnaft a současně Senior Category Manager pro celou skupinu MOL v segmentu MRO Material & Equipment.
9Miloš Olejník, EU Category Manager v Amazonu s více než dvacetiletou praxí v nadnárodních firmách jako Ikea, innogy či Makro.
10Zdeněk Pytlíček, Team Leader Procurement Performance ve společnosti GasNet, s.r.o., uznávaný specialista na automatizaci a robotizaci P2P procesů.
11Martin Repko, Senior procurement specialista ve společnosti NAFTA.
12Jiří Róžański, Head of Procurement ve společnosti Penta Hospitals International.
13Hana Sušková, Vedoucí nákupu v Al Invest Břidličná se zkušenostmi z firem jako Škoda Vagonka, OKD, OKK Koksovny a Tatra Defence Vehicle.
14Tomáš Veit, Vedoucí nákupního týmu v Asahi Europe & International.
15Martin Zelinka, Head Of Global Commodity Management nadnárodního koncernu Siemens Energy.
15 DOVEDNOSTÍ
které si osvojíte
1Orientovat na neustále se vyvíjejícím trhu, optimalizovat nákupní proces, omezit chybovost a generovat úspory.
2Řídit celou nákupní agendu i s jejími logickými přesahy do ostatních oblastí, které ovlivňují nákup.
3Vytvářet komoditní strategie, pochopit hlavní pilíře a vliv strategie na fungování nákupního týmu.
4Připravit se na krizové nákupy v době nedostatku materiálu a rostoucích cen. Správně reagovat v komplikovaných nákupních situacích.
5Hodnotit, segmentovat a vybírat dodavatele s využitím SRM.
6Využívat eAukční nástroje, maximalizovat jejich benefity a orientovat se v typech negociačních nástrojů včetně komoditních příkladů využití.
7Zpracovávat smluvní procesy a formální a právní náležitosti běžící na pozadí celého nákupního procesu organizace.
8Orientovat se v práci s databázovými elektronickými nástroji ovlivňujícími správu a kvalitu kmenových dat.
9Překlopit data do strukturovaných reportů a přehledného KPI dashboardu.
10Vytvářet nákupní plány, využít k tomu vhodné teoretické i praktické nástroje a logicky schematizovat všechny schvalovací procesy organizace spojené s činností nákupu.
11Pracovat s relevantní mi nástroji, které se na trhu nabízí a díky jejich srovnání a doporučení vyhodnotit ty, které vám nejvíce usnadní práci a zvýší efektivitu.
12Využívat nástroje category managementu, situační analýzy, analýzy udržitelnosti, aj.
13Strategicky nahlížet na nákupní oddělení, jeho roli a umístění v rámci společnosti.
14Vyhodnocovat a predikovat rizika v nákupu za pomocí vhodných nástrojů a díky principu udržitelnosti zajistit trvanlivost dosažených úspěchů.
15Zvolit optimální nákupní kanál s ohledem na typ potřeby zákazníka a její opakovatelnost, včetně práce s elektronickými katalogy.

Partneři

ViewSonic
ASAHI
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
PROEBIZ

Jak to bude probíhat?

Kurz bude probíhat hybridní formou. Jedna část studujících se bude mít možnost zúčastnit prezenčně na Ekonomické fakultě VŠB-TUO a další získají online přístup. Záznam z výuky bude k dispozici až do konce semestru. Ve čtvrtek a pátek začínáme v devět a končíme v pět večer - cca šest přednášek a pět podobně dlouhých tréninků, které co do rozsahu budou reflektovat u každého nástroje technické možnosti. Někdy půjde o prezentaci a v jiných případech přímo zkušební práce v aktivním nástroji.
Každý tematický blok je kombinací teoretického a praktického rozboru důležitých aspektů nákupu a jeho elektronizace a digitalizace. Důraz bude kladen na sdílení zkušeností, diskuzi a praktické seznámení se s konkrétními softwary pro digitalizaci nákupu. Studující získají publikaci obsahující skripta k jednotlivým přednáškám, materiály k jednotlivým prezentovaným nástrojům a významový slovník. Začínáme 21. října 2022 a končíme v březnu 2023.
Zaregistrujte se na kurz DNT
Zaregistrujte se na kurz DZT
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE