DZT - Nástroje

Konica Minolta

Konica Minolta strategicky posiluje své kompetence v oblasti cloudových technologií společnosti Microsoft čímž dále rozvíjí svůj tradiční business a zaměření na optimalizaci firemních procesů, osobní produktivitu, týmovou spolupráci a low-code development. Prakticky představí možnosti Microsoft 365 (jmenovitě komponent LOOP, LISTS, POWER PLATFORMA, TEAMS, OUTLOOK) pro zefektivnění práce nejen nákupčího, ale i pro postupnou digitalizaci procesů ve firmě či organizaci. Dozvíte se některé tipy, jak využít komponenty, které máte již ve firmě v rámci předplatného Microsoft 365 k dispozici, a pravděpodobně je ještě nevyužíváte a nevíte o nich.

Lexikon VZ

Lexikon VZ je unikátní webová aplikace, která poskytuje rychlý přístup k informacím o veřejných zakázkách. Unikátnost spočívá především v zatřídění příslušných, kvalifikovaně vybraných pasáží z rozhodovací praxe přímo k jednotlivým ustanovením zákona, resp. ke konkrétnímu paragrafu, jeho odstavci či písmenu. Aplikace Lexikon VZ registrovaným uživatelům poskytuje právní věty z rozhodnutí ÚOHS, judikáty národních soudů i Soudního dvora EU přiřazené přímo k příslušným paragrafům zákona. Dále seznam všech rozhodnutí ÚOHS s možností jejich fultextového prohledávání, odborné články k problematice veřejných zakázek a další důležité informace z oblasti zadávání veřejných zakázek (KNIHOVNA VZ).

PROEBIZ JOSEPHINE

JOSEPHINE je špičkovým, moderním, intuitivním a elegantním nástrojem elektronizace veřejných zakázek s řadou unikátních výhod. Jako jediný na trhu vyhovuje legislativě hned několika států EU a umožní vám tak snadno komunikovat s dodavateli z různých zemí. Uživatelské rozhraní je vystaveno na chytrých šablonách, které ulehčují práci při nastavování i řízení zakázky.

PROEBIZ MARQUET

Elektronický katalog pro komplexní správu informací o spotřebních položkách. Informačním zdrojem nástroje jsou vítězné nabídky z eAukcí, DNS, rámcových smluv a ostatních tendrů, které mohou být v systému aktualizovány automaticky a internímu zákazníkovi umožňují rychlý a přehledný přístup k zadání požadavku na vybrané komodity svépomocí. Výstupním rozhraním pro uživatele je specifická forma eShopu.

SAP

Jedná se o přední světovou nákupní platformu k automatizaci nákupního procesu, který umožňuje integrovat zásadní procesy ve veřejné správě od správy výdajů, optimalizace vztahu s dodavateli, přes strategické zajišťování zdrojů, nákupní proces až po řízení objednávek.

COFACE

Coface je renomovaná mezinárodní společnost s hlubokými kořeny ve francouzském bankovním sektoru, dceřinou firmou Natixis a částí druhé největší bankovní instituce ve Francii, BPCE. Specializuje se na kreditní pojištění, řízení rizik, řešení pohledávek a poskytování informací o bonitě klientských firem. Založena v roce 1946, Coface působí ve více než 100 zemích, což ji staví do popředí globálního trhu s obchodním pojištěním. Její služby nabízejí firmám nástroje, díky kterým mohou obchodovat s důvěrou, minimalizovat rizika a maximalizovat své finanční možnosti. Umožňuje podnikům růst a prosperovat v náročném globálním obchodním prostředí.

>AutomationDock

Společnost Automation Dock je česká firma zaměřená na Robotickou Procesní Automatizaci (RPA). Aplikace Automation Dock je vyvinuta tak, aby si opravdu každý dokázal automatizovat své vlastní procesy rychle, jednoduše, s minimálním školením a zcela bez IT zkušeností. Kromě této výhody spočívá unikátnost řešení Automation Dock v tom, že aplikace běží v dobře známém prostředí MS Excel. Klientům, kteří si nechtějí automatizovat své procesy sami, nabízíme poradenství a vytvoření automatizačních procesů; s naší partnerskou firmou NEOOPS, průkopníkem RPA v České republice, automatizujeme procesy i v ostatních hlavních RPA aplikacích. Díky tomu, že Automation Dock je naše původní řešení, jsme schopni rychle reagovat na potřeby našich zákazníků a implementovat nové funkce či poskytnout podporu, školení, konzultace tak, aby byl celý automatizační proces pro naše klienty maximálně efektivní.

Cequence

Cequence, softwarové řešení pro přehledné a efektivní řízení smluv a souvisejících procesů, jako první rešení v našem regionu implementovalo ChatGPT technologiu. Toto řešení přeměňuje manuální úkoly spojené s vytvářením, vyjednáváním a uzavíráním smluv na smysluplné automatizované procesy. Uživatelské prostředí přináší nejlepší prvky moderního digitálního designu do světa robustních korporátních nástrojů. Cequence využívá nejnovější technologie, jako je umělá inteligence, strojové učení (ML) a zpracování přirozeného jazyka (NLP).

Dun & Breadstreet

Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy a zvyšovat výkonnost. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje řešení, která zákazníkům pomáhají v růstu tržeb, snižování nákladů, zmírnění rizik a transformaci jejich podnikání. Od roku 1841 firmy všech velikostí spoléhají na Dun & Bradstreet v řešení pro řízení rizik a rozšiřování obchodních příležitostí.

DATLAB

Datlab je česká firma specializující se na získávání, zpracování a analýzu dat. Primárně se soustředí na sektor veřejných zakázek. Díky unikátní symbióze technologického a ekonomického know-how mají jejich výstupy špičkovou kvalitu.Přispívají ke zlepšení kvality veřejných investic. Skrze sesterský neziskový spolek Datlab Institut realizují veřejně prospěšné projekty a analýzy.

Řízení rizik - Kontrola
Nástroj Kontrola využívají pro řízení rizik desítky větších zadavatelů od Ředitelství silnic a dálnic po Ministerstvo financí. Nejprve zpracujeme veřejná i interní data klienta o nákupech, smlouvách a platbách, a nad nimi vyhledáváme 80 typů rizik: od bankrotujících dodavatelů přes přečerpané smlouvy až po zakázané dohody mezi uchazeči. Následně pomáháme klientům vyhodnocovat, která rizika jsou pro ně podstatná a co s nimi lze dělat.

Průzkum trhu - Tenderman
Tenderman je největší databáze zakázek a dodavatelů veřejného sektoru. Zadavatelé jej využívají při přípravě zakázky - u ostatních se inspirují při specifikaci předmětu, smluvních podmínek nebo stanovení předpokládané ceny. Pak jim Tenderman najde i vhodné dodavatele včetně referencí ale i indikace jejich rizik - od Ruských sankcí až po insolvence.

Kritéria kvality
Jak hodnotit právníky, když ne na cenu? A dodavatele IT služeb? Představíme soubor doporučení pro hodnocení týmu, referenčních úkolů a další přístupy sebrané z praxe domácích i zahraničních veřejných zavatelů. Metodiky projdou oponenturou odborných organizací i dozorových orgánů, pomohou vám vybírat dodavatele s lepším poměrem cena/výkon.

Wolters Kluwer / ASPI

Wolters Kluwer je globální poskytovatel odborných informací, softwarových řešení a služeb pro zdravotníky, účetní, právníky a daňové specialisty a pokrývá témata daní, financí, auditu, rizik, compliance a regulovaných odvětví.

ASPI
Aplikace ASPIS již po tři desetiletí poskytuje důvěryhodné právní informace. Je nepostradatelným zdrojem nejen pro legislativu a judikaturu, ale také pro rozsáhlou knihovnu výkladové literatury, která zahrnuje nejen 406 komentářů, ale také 62 odborných časopisů a více než 1 200 dalších právních publikací. Jedním z neocenitelných nástrojů je ASPI Průvodce Veřejné zakázky. Tento průvodce Vás přehledně provází agendou zadávání veřejných zakázek.

Pro ty, kteří preferují interaktivitu, připravili ASPI Navigátor Veřejné zakázky. Tento grafický nástroj pomáhá zvládnout složité postupy ve veřejných zakázkách. Klienti mohou také využít Expertní databáze ÚOHS ve věcech veřejných zakázek. Tato databáze umožňuje poučit se na chybách jiných. Najdete zde všechny řešené kauzy úřadem a zjistíte nejen v čem zadavatel pochybil, ale také doporučený správný postup.

S ASPI získáte nejen právní informace, ale také praktické nástroje, které vám zajistí právní jistotu.

PROEBIZ TENDERBOX

Oblíbený negociační nástroj s detailně propracovanými aukčními moduly. Umožňuje realizaci všech užívaných typů eAukcí s nesčetnými kombinacemi nastavení a automatickým vyhodnocováním podle zvolených soutěžních kritérií včetně multikriteriálních, ratingových nebo cyklických konfigurací.

Semantic Visions

Semantic Visions, se sídlem v Praze a Londýně, je softwarová analytická firma, která od roku 2011 provozuje platformu AI a strojového učení. Jejich mezijazyčný systém včasného varování shromažďuje a analyzuje více než 90 % světového obsahu elektronických zpráv. Toto řešení umožňuje klientům v různých obchodních oblastech automatizovat nebo informovat o klíčových procesech, například v hedge/investičních fondech s využitím alternativních datových obchodních signálů, v bankovnictví s ohledem na kreditní riziko a AML/KYC, ve výrobě při řízení rizik dodavatelského řetězce nebo třetích stran, a v oblasti vlády, obrany a národní bezpečnosti pomocí informačních operací a analýzy dezinformací.

PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE