DZT - Přednášející

Radoslav Delina

Expert v oblasti využívání umělé inteligence na zpracování velkých dat. Participuje na několika mezinárodních projektech zaměřených na přípravu datových výstupů pro další analýzy vyhodnocování ekonomických nebo finančních rizik. Působí jako korespondent evropské iniciativy Evropské komise pro hodnocení výzkumu a technologického rozvoje, odborný poradce pro Ministerstvo školství SR v oblasti výzkumu a inovací a v neposlední řadě jako expertní poradce Ministerstva zahraničních věcí Japonska.

Petr Dovolil

Petr Dovolil je členem prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). V CBCSD zastupuje PwC, kde od roku 2021 působí na pozici ESG manažera a seniorního konzultanta. Má více než 23 let zkušeností v oblasti veřejné politiky, regulace, institucí, veřejných zakázek a udržitelnosti. Má rozsáhlou praxi v oblasti infrastrukturních projektů financovaných ze zdrojů EU, unijních politik a práv, mezinárodních smluvních standardů, PPP a českého soukromého a veřejného práva. V posledních 10-ti letech se intenzivně podílel na mnoha infrastrukturních projektech a technických asistencí EBRD, EK a EIB v Čechách i v zahraničí a také napříč infrastrukturními sektory (zejména v odvěvích vodohospodářství, dopravy, energetiky, odpadů a budov) v oblasti zelené tranzice. A jako vedoucí týmu se podílel na rámcové smlouvě s EBRD “GET Policy Framework – Water Window“ (Green Economy Transition = přechod na zelené hospodářství) a „EBRD Green Cities Framework“. V současné době se zaměřuje zejména na širší témata udržitelného rozvoje, zelené a digitální transformace a dosažení shody se standardy ESG (Environmental, Social and Governance), včetně EU Taxonomie, prověřování (klimatické, environmentální a sociální) a financování udržitelnosti v EU.

Jana Dubcová

Od absolvování právnické fakulty se věnuje veřejným zakázkám, se kterými má zkušenosti jako zástupce kontrolního orgánu fondů EU i jako zadavatel. V současnosti je ředitelkou Centrálního nákupu Plzeňského kraje, který administruje veřejné zakázky pro 115 příspěvkových organizací. Jen za rok 2022 uspořil její tým krajské samosprávě více než 400 milionů korun. Prosazuje moderní a inovativní způsoby zadávání veřejných zakázek a elektronizaci veřejné správy. Ve volném čase se ráda potápí, sportuje a cestuje.

Mojmír Florián

Ředitel Odboru veřejných zakázek II na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy pracoval téměř deset let na Úřadu městské části Praha 2, kde se mj. věnoval zadávání veřejných zakázek; v roce 2012 přešel na druhou stranu pomyslné barikády a od té doby na postupy zadavatelů dohlíží. Podílel se na formulaci části třinácté aktuálně účinného zákona o zadávání veřejných zakázek upravující ochranu dodavatele, tj. námitky a dozor nad dodržováním zákona ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zadávání veřejných zakázek se podle jeho přesvědčení kromě nepopiratelné složitosti vyznačuje i dynamičností a různorodostí řešených problémů, které vyžadují komplexní přístup k jejich řešení. K zakázkovým tématům pravidelně přednáší a publikuje. Je mj. členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Jan Hirsch

Od doby, kdy se Jan pustil do mezinárodního nákupu a logistiky v roce 1994, v tomto oboru se vyzná jako ryba ve vodě. Vedl nákupní týmy ve firmách, jako jsou Unipetrol, KUKA a BLANCO. Kromě toho se věnuje projektům v procesním řízení, mapování a analýze, zlepšování procesů, lektorské činnosti, překladům a vzdělávání v oblasti osobního rozvoje. Pustil se také do svého vlastního projektu B2C. Mimo svou pracovní angažovanost ho od dětství baví baseball, a fandí týmu Arrows Ostrava v extralize. Pokud má volný čas, užívá si tvůrčího vyžití v oblasti grafiky a rád se ponoří do světa Pratchetovy Zeměplochy, kde ho okouzlují postavy a příběhy této fantastické říše.

Adéla Havlová

Advokátka se specializací na právo veřejných investic a veřejných zakázek. Dnes Of Counsel v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, ve které do roku 2023 jako partner budovala tým specializovaný pro veřejný sektor (40 právníků), jenž během jejího působení získal čtyři vítězství v soutěži Právnická firma roku pro oblast veřejných zakázek. Od ledna 2023 pomáhá týmu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v přípravě Národní strategie veřejného zadávání, v návaznosti na projekt odpovědného zadávání (SOVZ) při MPSV. Kromě toho Adéla Havlová působí ve vedení odborných asociací (Asociace pro veřejné zakázky - AVZ a Unie administrátorů - UNIAVEZ) a je členem expertní skupiny MMR pro legislativu k veřejným zakázkám. Věnuje se rozvoji best practice a inovací ve veřejném zadávání, včetně elektronizace, cirkulární ekonomiky, nákupních praktik a systémů, hodnocení kvality apod. Od r. 2014 je členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Využívá know-how z dalších členských států EU, zejména Německa, Rakouska, Nizozemí a samozřejmě Slovenska. Pravidelně přednáší a publikuje v odborných periodikách.

Miroslav Knob

Ve veřejných zakázkách si člověk pořádně „zaprávničí“, říká Miroslav Knob, který právnické vzdělání nejprve pět let rozvíjel na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Veřejným zakázkám se věnoval jako analytik a později jako vedoucí jednoho z oddělení, které se zabývalo jejich kontrolou. Od roku 2018 pracuje ve firmě Otidea jako administrátor veřejných zakázek, které považuje za super obor s možností aktivně tvořit a společně s ostatními se dobrat konkrétních výsledků.

Rasťo Kovaľ

Rasťo je spoluzakladatel slovenského řešení Cequence, které využívá nejnovější technologie (strojové učení, uměla inteligence, NLP) a integruje ChatGPT od Open Ai na moderní řízení kontrakt managementu. Do týmu Cequence přináší 15-ročné zkušenosti z vedoucích pozic v rámci kontrakt managementu, procesního inženýrství a digitálních inovací v oblasti procurementu. Pro nadnárodní společnosti vyjednával smluvní podmínky při nákupech v hodnotě více jak 50 mil. Eur. Jeho zájem o technologie našel uplatnění při neustálém zlepšování procesu v nákupu, řízení smluv, zvyšování efektivity týmu a interní spolupráce ve firmě. Dnes se jeho nápady a vize inteligentního kontrakt managementu přetavili do řešení Cequence, které denně pomáhá šetřit klientům tisíce hodin práce. Když právě nepřemýšlí nad budoucností tvorby a vyjednávání smluv, zajímá se o streetart a alternativní formy výtvarného umění, plánuje další výlet do zajímavé destinace anebo hodnotí kvalitu lokálního řemeslného piva.

Zdeněk Kabátek

Zdeněk Kabátek je vedoucí týmu konzultantů v NEOOPS. Má více než 25 let zkušeností v různých oblastech včetně outsourcingu firemních procesů, systémů řízení generování dokumentů, poradenských služeb, projektového řízení a RPA na třech kontinentech. Zdeněk vedl rostoucí konzultační tým v NEOOPS, aby se stal jedním z nejzkušenějších týmů v Evropě, který doposud realizoval více než 150 RPA projektů a zautomatizoval stovky klientských procesů.

Ľubomír Kubička

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Po deseti letech v oblasti obchodního a občanského práva se přestěhoval do dramatického prostředí veřejných zakázek a zabývá se zadáváním veřejných zakázek. V současnosti působí jako ředitel odboru veřejného obstarávaní sekce ekonomiky na Ministerstvu vnitra Slovenské republiky. Ve svém volném čase, který mu ještě zbývá, bojuje s nesmysly kolem nás.

Jozef Kubinec

Jozef je vedoucím oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu vnitra Slovenské republiky. Aktivně pracuje na zvýšení zakázek inovací, profesionalizace a centralizace veřejných zakázek. S cílem posílit úlohu zadávání veřejných zakázek v oblasti bezpečnosti se stal členem expertní skupiny Evropské komise pro evropský výzkum a inovace v oblasti bezpečnosti (CERIS). V rámci projektu iProcureNet financovaného z programu Horizon 2020 vede pracovní skupinu "Dodavatelé a inovátoři". Projekt se zaměřuje na metodiku, jak provádět společné přeshraniční zadávání veřejných zakázek a na kroky vedoucí k tomu, aby se zadávání veřejných zakázek stalo katalyzátorem inovací v bezpečnostním sektoru. Vystudoval právo na Univerzitě Palackého v Olomouci a management veřejných zakázek na univerzitě Tor Vergata v Římě.

Ondrej Kuruc

Jako generální ředitel na Ministerstvu dopravy má za úkol implementovat znalosti a procesy s ohledem na podřízené organizace v působnosti ministerstva dopravy. Na Ministerstvu zdravotnictví vykovával koncepční, koordinační a kontrolní činnost na úrovni Ministerstva zdravotnictví SR v oblasti veřejných zakázek. Koordinoval a metodicky usměrňoval procesy zadávání veřejných zakázek ve vztahu k organizacím v působnosti MZSR, posuzoval a kontroloval procesy veřejného zadávání ve zdravotnickém resortu a vydával odborná stanoviska. Podílel se na tvorbě systému FLASHBONE, který využil na ministerstvu zdravotnictví při nákupu dýchacích přístrojů v kritickém období okolo pandemie COVID-19 a na Správě státních materiálních rezerv při nákupu OOPP. Jako lektor a školitel se pravidelně účastní různých školení s tematikou zadávání veřejných zakázek a je držitelem certifikátu pro technickou přípravu a administraci eAukcí a tenderingu. Působí také jako předseda dozorčího orgánu INMM Košice

Jaroslav Lexa

Jaroslav Lexa je věčný optimista, kterého neopouští víra v to, že na Slovensku se dá nakupovat vtipně, zajímavě a zároveň i hospodárně a v souladu se zákonem. Zabývá se psaním smluv, námitkami, píše články, knihy a v minulosti také blogoval. Jako školitel v oblasti veřejných zakázek dokáže lidem vysvětlit, kde v zákoně se nachází zdravý selský rozum. Je uznávaným odborníkem ve veřejném obstarávání, který prosazuje aplikaci inovativních postupů v této oblasti včetně sociálního aspektu a ochrany životního prostředí. Taktéž je spoluzakladatelem slovenského APUeNu. V současnosti působí ve funkci podpředsedy Úradu pre verejné obstarávanie do které byl jmenován vládou Slovenské republiky v roce 2020.

Daša Obuch Paláková

V současné době je ředitelkou Úřadu pro investice a akvizice Ministerstva obrany Slovenské republiky, v předchozím období řídila veřejné zakázky a nákupy na slovenských ministerstvech financí, vnitra a kultury. Je asi jen málo komodit, situací a problémů, se kterými se nesetkala. Z toho vyplývá, že její odborné znalosti musejí být pořádně husté. A také že jsou. Veřejným zakázkám se věnuje od roku 2006, kromě toho školí, přednáší, publikuje, radí. Je fanynkou elektronizace, ale tvrdí, že lidský potenciál a vztahy jsou nenahraditelné. Drží se zásady zdravého selského rozumu a snaží se přesvědčit své okolí a odbornou (i neodbornou) veřejnost, že je možné se uplatnit i ve veřejných zakázkách.

Tomáš Sova

Tomáš se od začátku své profesní kariery pohybuje v oblasti nákupu. Posledních více jak 15 let působil v oblasti telekomunikací. Podstatnou část své dosavadní kariéry spojil se společností České Radiokomunikace a.s., kde se v pozici manažera nákupu a PMO podílel na projektech spojených npř. s přechodem z analogového televizního vysílání na digitální, digitalizací rozhlasového vysílání, ale také na výstavbě datových center nebo rozvoji IoT. Od roku 2019 působí jako výkonný ředitel centrálního nákupu a PMO ve společnosti Letiště Praha a. s. Je tak plně odpovědný za realizaci veškerých výběrových a poptávkových řízení, ale i za realizaci strategických projektů, spojených s provozem a rozvojem letiště.

Leona Gergelová Šteigrová

Dlouhodobě se zabývá tématem odpovědného zadávání veřejných zakázek. Leona byla ředitelkou neziskové organizace Nová ekonomika. Od roku 2014 působila jako vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde vedla i projekt „Sociálně odpovědné veřejné zadávání“. Potenciál veřejných zakázek spatřuje ve strategickém zadávání. Dříve si vyzkoušela mimo jiné předsednictví ve Výboru pro vzdělávání v Radě Evropské unie. Aktuálně působí na Ministerstvu pro místní rozvoj v pozici náměstkyně sekce bydlení výstavby a veřejného investování.

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti PROEBIZ. Od roku 2000 se podílela na implementaci tendrovacího nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procurementu bere vždy jako výzvu. Aktuálně působí v organizačním týmu nákupního festivalu eBF a je součástí vzdělávání Procurement Broard.

Alena Ševčíková

S nadsázkou přiznává, že s veřejnými zakázkami a eAukcemi žije v manželském vztahu. Je to zkrátka svět, který se pro Alenu Ševčíkovou, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě, stal velkým koníčkem. Přestože někdy přináší radost i hořkost zároveň, věří, že je třeba vždy překonávat překážky a jít dál. Ostatně, jako žena, která dokázala zejména na zakázkách investičního charakteru ušetřit řádově desítky milionů korun, dobře ví, jak čelit těžkým výzvám.

Jiří Šimon

Aktuálně zastává pozici vedoucího ředitelem strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek na Ministerstvu pro místní rozvoj. Je vystudovaný právník se specializací na veřejné zakázky s praxí v legislativě a metodice na ministerstvu pro místní rozvoj, kde řešil centrální zadávání, ICT zakázky a na ministerstvu zemědělství, kde měl na starosti stavební zakázky, technologie, rámcové dohody, DNS. Je nadšeným lektorem v oblasti veřejných zakázek. Je iniciátorem předběžných tržních konzultací, propagátorem odpovědného zadávání, inspiroval se několika pracovními návštěvami Velké Británie, absolvoval kurz Public Procurement Excellence. Byl členem několika vládních pracovních skupin k veřejným zakázkám. Je nadšeným inovátorem.

Jakub Váňa

Veřejným zakázkám se začal věnovat již v rámci praxe při studiu právnické fakulty a tento obor ho okamžitě oslovil, i když z velké části díky skvělým kolegyním a kolegům na krajském úřadě Jihomoravského kraje, kteří ho toho mnoho naučili a které má v současnosti tu čest vést. Veřejné zakázky vnímá jako příležitost přispět k rozvoji prostoru, ve kterém denně pohybujeme, snaží se k nim proto přistupovat odpovědně a se zdravým rozumem a zároveň tak, aby zadávací proces nebyl jen stále stejným koloběhem formalit, ale abychom i v jeho rámci dokázali najít zajímavé cestičky k dosažení našich cílů a priorit.

Martin Vyklický

Martin se téměř celý svůj profesní život zabývá problematikou veřejného zadávání. Od referentské pozice na sekci veřejných zakázek ÚOHS, jako student a pedagog na Mendelově univerzitě v Brně, kde přednášel a zároveň aktivně publikoval na toto téma odborné články a v současnosti jako vedoucí odboru veřejných zakázek na Vysokém učení technickém v Brně. Pravidelně se účastní konferencí, seminářů či workshopů zaměřených na problematiku veřejných zakázek a stále publikuje v odborných časopisech. Je zastáncem a propagátorem otevřeného, méně konzervativního, méně formalistického, rozumově založeného a inovativního přístupu k zadávání veřejných zakázek. Veškerá energie zadavatele by neměla být soustředěna pouze na procesní stránku zadání, která z pohledu „hledání kvality“ nehraje klíčovou roli. V současné době se zaměřuje zejména na rozvoj metody BVA/m4E jako efektivního a univerzálního nástroje pro výběr kvalitního dodavatele. Od roku 2021 je Martin členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro veřejné zakázky.

Martin Wiederman

Jako zkušený matador, který se v oblasti nákupu a řízení pohyboval ve společnostech Magneton Kroměříž, ŽDB Viadrus, Vítkovice a Legios, tvrdí, že nákupní realita bývá někdy absurdní. Podle Martina Wiedermana se tak například klidně můžete soudit i s tím, s kým celé roky děláte většinu svých obchodů. Procesní řízení, operační management a nákup jako proces jsou jeho životními koníčky, takže není divu, že se o znalosti rád podělí formou publikační i lektorské činnosti.

Marian Gałuszka

Marian je dlouholetým pracovníkem ve firmě PROEBIZ, kde si prošel několik pozic od technické podpory, několikaletým vývojem aučního systému TENDERBOX, vedením vývojového, projektového týmu včetně školení doma i v zahraničí. V současné době se specializuje a vyvíjí systém na elektronizaci veřejných zakázek JOSEPHINE, působící v českém, slovenském a polském prostředí. Ve firmě pracuje od roku 2009. Dříve se věnoval logistice ve společnosti Pro North Czech. Vystudoval mezinárodní obchod na Ekonomické Univerzitě v Krakově včetně studijních jazykových pobytů v USA a Kanadě.

Jiří Shameti

Po absolvování pražské ČVUT a pařížských škol Science Politique, Ecole de Mines, působil Jiří ve společnostech Schneider Electric, Philips a Electrolux v řadě technických, marketingových a manažerských pozicí. Již více než 10 let pracuje na pozici obchodního ředitele společnosti Wolters Kluwer. Mezi klíčovými produkty společnosti naleznete aplikaci ASPI, systém pro vedení právních spisů Praetor a další aplikace jako Řízení školy, DAUČ, PAM. Společnost patří mezi přední světové poskytovatele informací z oblastí práva, zdravotnictví a účetnictví.

Jan Pospíchal

Jan je součástí Odboru nákupu a veřejných zakázek na Generálním ředitelství Správy železnic, kde se věnuje se především koncepčním otázkám a inovacím v činnosti odboru, řízení projektů odboru a v poslední době i prezentaci činnosti odboru nejen odborné veřejnosti. Jan se věnuje veřejným zakázkám již od počátku své právní praxe. Veřejné zakázky poznal jak z pohledu zadavatele či advokátní kanceláře administrující veřejné zakázky pro zadavatele na klíč, tak i z pohledu kontrolních orgánů během svého působení jako auditora veřejných zakázek u poskytovatele dotace. V poslední době se zabýval zejména zavedením a rozvojem systému kvalifikace, kde byl jak autorem, tak i projektovým manažerem projektu. Věnoval se také nastavení koncepce odpovědného zadávání u Správy železnic, včetně jeho kompletní evidence. Jeho hnací silou je touha vymýšlet nové postupy a zlepšení, které je možné v rámci veřejných zakázek aplikovat a mají význam pro praktické využití.

Tomáš Veit

Tom vede nákupní tým v pivovarnické skupině Asahi, jehož cílem je trvalé přispění ke strategickému rozvoji Asahi Europe & International z hlediska úspor, inovací, risk managementu či environmentální udržitelnosti, a to díky pokročilému category managementu, úzkého vztahu s dodavateli či interními zákazníky.

Marcela Turčanová

Marcela je CEO a spoluzakladatelkou konzultační společnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizace nákupů. Ve své profesní praxi se věnuje zejména poradenské a konzultační činnosti pro dodavatele a veřejné zadavatele. Kromě toho se spolupodílí na tvorbě legislativy a aplikační praxe ve veřejných zakázkách. Také spolupracuje s neziskovými organizacemi jako je Transparency International Slovensko, Nadace Zastavme korupci nebo slovensko.digital. Má vášeň pro veřejné zakázky, proto v této oblasti s nadšením lektoruje, přednáší na mezinárodních konferencích a streamuje na youtube kanálu. Je členkou Procurement Boardu, kolektivu inspirativních nákupčích a zakázkářů.

Michal Garaj

Nabídka práce ve veřejných zakázkách jej zastihla na cestě do Španělska, odkud Michal Garaj zamířil na konkurz na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na konkurzu uspěl a začal se zabývat námitkami v rámci revizních postupů. Později jej povolali do Rady ÚVO, kde pomáhal s rozhodováním druhého stupně. Po šesti a půl letech „přestoupil“ do týmu primátora Bratislavy Matúše Valla. Od roku 2019 tam vede oddělení veřejných zakázek, do kterých se snaží dostat co nejvyšší přidanou hodnotu.

Jan Zahálka

Bezpečně se s ním můžete setkat všude tam, kde jde o aktivní podporu a prohlubování znalostí v oblasti veřejných zakázek, elektronizace a využívání eAukcí při hodnocení dodavatelských nabídek. Jan Zahálka je právním expertem se specializací na zdravotnictví, hlavně na agendu úhrad, problematiku zdravotnických prostředků a nákupů ve zdravotnictví. V rámci poskytování poradenství zákonodárcům navrhl a prosadil „uživatelskou novelizaci“ zákona o veřejných zakázkách.

Martin Hadaš

Martin Hadaš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studijní program LL.M. in Corporate Law na Právnické fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Nottingham Trent University. Zadávání veřejných zakázek se věnuje od roku 2005, kdy nastoupil do poradenské společnosti RAVEN Consulting, a.s. (nyní Erste Grantika Advisory, a.s.). Od roku 2011 vede odbor veřejných zakázek rektorátu Masarykovy univerzity, který zajišťuje centrální nákupy, podílí se na řízení stavebních zakázek a zakázek spolufinancovaných z dotačních programů, koordinuje elektronické zadávání a poskytuje metodickou podporu univerzitním hospodářským střediskům. Podílí se na výuce předmětu Veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. O praktických aspektech veřejného zadávání přednáší na konferencích a seminářích.

Zuzana Profousová

Zuzana je zkušenou právničkou s bohatým profesním pozadím v oblasti veřejných zakázek. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během své kariéry získala cenné zkušenosti prací na Ministerstvu dopravy, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na Úřadu vlády, kde v letech 2013 až 2016 vedla oddělení veřejných zakázek. V současné době je Zuzana právní specialistkou na veřejné zakázky v advokátní kanceláři MT Legal, kde se věnuje také lektorské a publikační činnosti. Velmi úzce spolupracuje s Lexikonem VZ, kde je součástí týmu lektorů a zpracovatelů aktuální rozhodovací praxe k veřejným zakázkám.

Michal Hošek

Michal se oblastí veřejných zakázek profesně zabývá již o roku 2006, v té době zejména z pohledu elektronizace souvisejících interních agend a nákupních procesů u velkých zadavatelů. Po roce 2012 se podílel v roli procesního metodika a vedoucího oddělení vývoje SW na zhotovení a certifikaci komerčních elektronických nástrojů. Od roku 2017 je Michal ředitelem advokátní kanceláře MT Legal. Předchozí zkušenosti Michala s vývojem SW řešení a znalosti v oblasti veřejných zakázek byly v roce 2019 velkou výzvou a příležitostí k úspěšnému převzetí a k dalšímu rozvoji projektu Lexikon VZ.

Marko Lozo

Marko Lozo je dynamický a výsledkově orientovaný Sales Manager s bohatou historií v oblasti prodeje, řízení klíčových účtů a strategického plánování. V současné době působí ve společnosti Coface, kde svými dovednostmi přispívá k úspěchu firmy. Předtím Marko zastával několik klíčových pozic ve společnosti EY, kde hrál zásadní roli v rozvoji strategie pro klíčové bankovní klienty v České republice. Jeho kariérní začátky lze vystopovat až ke společnosti Nielsen, kde poskytoval strategické konzultace vedoucím pracovníkům a analyzoval tržní data. Marko je známý svou schopností budovat silné vztahy s klienty a vytvářet účinné obchodní strategie. Jeho bohaté zkušenosti a odborné znalosti ho činí cenným přínosem pro jakoukoli organizaci.

Jiří Skuhrovec

Dělá nástroje, které zadavatelům usnadňují život. Od největší databáze zadávaček po prověřování na protiruské sankce. S týmem Datlabu analyzují zakázky po celé Evropě, v České republice a na Slovensku vede projekt Zindex. S MMR sepsal metodiku pro zadávání zakázek malého rozsahu, letos se bude podílet na výroční zprávě a připravované Strategii veřejného zadávání.

Zdeněk Mikeš

Za posledních 16 let poznal svět nákupu z různých stran od nákupčího, sourcing manažera, po konzultanta nákupních řešení, až po obchodního zástupce. Aktuálně na pozici Senior Sales Executive nákupních řešení v SAP pomáhá zákazníkům v ČR a SK najít optimální způsoby digitální transformace v nákupu, financích a logistice. V duchu “všestrannost je klíčem úspěchu nákupčího“ se ve volném čase věnuje studiu cizích jazyků, včelaření či bojovým sportům.

Zdeněk Pytlíček

Možná trochu překvapí, že doménou práce Zdeňka Pytlíčka, který si prošel pozicemi od nákupčího až po stratéga, jsou veškeré nákupní činnosti, při kterých se "nenakupuje". Ve společnosti GasNet se momentálně zaměřuje na digitalizaci, automatizaci a robotizaci nákupních procesů, implementaci a rozvoj nákupních systémů, reportin a analýzy a nákupní legislativu. Příklad? V roce 2017 byl spuštěn první robotizovaný proces v nákupu a v současnosti více než 92% nákupních transakcí provádí stroje, bez zásahu nákupčích.

Michal Barč

Michal Barč se již bezmála 30 let se pohybuje v IT prostředí a pomáhá realizovat projekty pro zákazníky zaměřené primárně na podporu firemních procesů, automatizaci a reporting. Díky dlouholetým zkušenostem z mezinárodních projektů a z působení na manažerských pozicích v Rusku a Německu dokáže navrhnout vhodnou strategii implementace nových nástrojů do firem a organizací. Dnes se ve společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech primárně zaměřuje na rozvoj cloudových technologií, automatizaci, Microsoft 365, bezpečnost, compliance a strategie v oblasti IT systémů. Je také zodpovědný za zavádění vlastních produktů vytvořených na Microsoft Power Platform do portfolia jednotlivých organizací v rámci Evropy.

Petr Musil

Petr je špičkový Solutions Sales Advisor s více než patnáctiletou praxí v oblasti využívání obchodních dat, analytických informací a umělé inteligenci, které firmám po celém světě pomáhají provádět smysluplné kroky a získávat konkurenční výhodu. Velkou část své kariéry spojil s Dun & Bradstreet, globálního leadera v poskytování kreditních, obchodních a tržních informací, které uživatelům umožňují snižovat rizika a zvyšovat tržby.

Marián Lorenc

S více než osmi lety působení v oblasti IT a digitalizace získal Marián množství zkušeností na poli digitalizace a oběhu dokumentů. Realizoval řadu projektů zabývajících se transformací firemních procesů na digitální platformy, což nezpochybnitelně přineslo úspory nákladů a zvýšení produktivity. Marián se specializuje také na vytěžovací software, aby pomohl firmám automatizovat získávání relevantních informací a dat. Jeho cílem je přinášet jednoduchá a efektivní digitální řešení, která odpovídají potřebám každého zákazníka.

Jan Balatka

Jan je generálním ředitelem společnosti Semantic Visions. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti řízení rizik se zaměřením na analýzu dat, elektronické zjišťování dat a průběžné monitorování kontrol. Má mezinárodní zkušenosti z dlouhodobých projektů ve Švýcarsku, USA, Jižní Africe a Kanadě. V současné době je, kromě výkonného ředitele společnosti Semantic Visions, partnerem fondu Behind Inventions VC, který pomáhá evropským softwarovým společnostem globálně se rozšiřovat.

Michael Pater

Michael je zkušený konzultant Power Platform s více než šesti lety pracovní zkušenosti v renomované společnosti Konica Minolta. Jeho odbornost a vášeň pro technologická řešení v oblasti Power Platform z něj činí klíčového hráče v oboru. Během své kariéry v Konica Minolta prokázal schopnost přinášet inovativní a efektivní řešení prostřednictvím Power Platform, což vedlo ke zlepšení firemní produktivity a optimalizaci procesů. Michaelova široká znalost této platformy zahrnuje práci s aplikacemi, automatizací a vizualizací dat, což umožňuje firmě využít plný potenciál moderních technologií.

Lukáš Gábor

Lukáš kombinuje dlouholetou praxi z oblasti projektového managementu a pokročilých analytických dovedností, které získal díky svému působení v akademickém prostředí. Tyto znalosti společně se strategickým myšlením dokáže efektivně aplikovat při řízení projektů a ve chvílích kdy je potřeba klíčových rozhodnutí. Před svým příchodem do společnosti Actum Digital se věnoval prediktivnímu modelování a aplikacím umělé inteligence na Yale University. V Actumu nyní zastává klíčovou roli v projektech souvisejících s integrací nových softwarových řešení, jazykových modelů a umělé inteligence.

Jiří Špalek

Dlouholetý manažer projektu PROEBIZ. Konzultant a inovátor v oblasti digitalizace nákupu a nákupních systémů s více než dvacetiletou praxí v oboru. Usiluje o šíření elektronizace do nákupních procesů nejen v privátním, ale i veřejném sektoru. V současnosti působí na pozici výkonného ředitele skupiny PROEBIZ.

David Salzmann

Jako absolvent Ústavu středoevropských studií nastoupil do proebizovského HOUSTONu, kde se vypracoval na svou současnou roli, ve které zastřešuje odbornou a asistenční podporu českého týmu a jedním dechem sfoukne i role školitele a konzultanta pro implementaci elektronických systémů k nákupu a veřejným zakázkám. Své zkušenosti s administrací eAukcí a veřejných zakázek přetavil v poslání. Sám o sobě říká, že nejde spát dřív, než najde nejlepší vhodné řešení.

Marek Zelenka

Marek Zelenka je právník zaměřující se na systémová doporučení pro veřejnou správu, zejména na transparentní, důvěryhodnější a vůči korupci odolnější samosprávu. V oblasti veřejných zakázek se zajímá o témata na hranici zákona. Svou profesní dráhu spojil především s nevládní organizací Oživení, z.s., kterou mezi lety 2018 a 2022 vedl jako předseda. Specializuje se na témata veřejných zakázek, střetu zájmů, whistleblowingu, přístupu k informacím nebo radničních periodik. Do roku 2022 byl rovněž jedním z pěti garantů projektu Rekonstrukce státu. Je členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a jejích pracovních skupin k transparentnosti státní správy, ke střetu zájmů, k hospodárnému nakládání s majetkem státu a k whistleblowingu. Je členem expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Od roku 2023 je externím poradcem MMR pro národní strategii veřejného zadávání a gestorem kapitoly Kontrolní a dozorové orgány. Byl členem monitorovacího výboru Operačního programu zaměstnanost. Studoval na univerzitách v Praze, v Pasově a v Budapešti. Pracovní stáž strávil v advokátní kanceláři LOH Rechtsanwälte v Berlíně.

Lukáš Karcol

Po absolvovaní ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě a krátké zastávce v automobilce se v roce 2012 připojil k týmu PROEBIZ. Už jedenáctým rokem působí na území Moravy, školí, pomáhá s implementací systémů a podílí se na rozšiřování řady spokojených klientů u firem i veřejných zadavatelů. Baví ho hledat řešení i v komplikovaných záležitostech.
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE