DZT - Studijní program

1
12. 10. 2023
Řízení, měření a hodnocení týmu a možných rizik
-
2
26. 10. 2023
Právní základy veřejných zakázek
+
3
27. 10. 2023
Ekonomicko-právní otázky a využití dat ve veřejných zakázkách
+
4
23. 11. 2023
Plánování, strategie nákupu, řízení dodavatelského řetězce
+
5
24. 11. 2023
Smlouvy ve veřejných zakázkách
+
6
25. 1. 2024
Contract management a vztahy s dodavateli
+
7
26. 1. 2024
DNS vs. rámcové smlouvy a Centrální zadávání veřejných zakázek
+
8
5. 3. 2024
Udržitelnost a ESG v zadávání veřejných zakázek
+
9
6. 3. 2024
Kvalita ve veřejných zakázkách
+
10
21. 3. 2024
Inovace ve veřejných zakázkách
+

O tematickém bloku

Inovace ve veřejných zakázkách

Modul je zacílen na proces hledání, výběru a implementace inovačních řešení ve firmách. Začneme úvodem do inovací a jejich významu pro firmy, definujeme inovace a proč jsou klíčové. Představíme příklady úspěšných inovací ve firmách. Dále se zaměříme na rozlišení mezi insourcingem, outsourcingem a spoluprací se startupy. Prozkoumáme, co každý z těchto přístupů znamená a prozkoumáme výhody a nevýhody každého z nich. Uvidíme, jak využít interní týmy pro inovace a sdílet know-how mezi nimi. Spolupráce se startupy bude další důležitou oblastí, kde prozkoumáme, proč s nimi spolupracovat a jaké jsou výhody této strategie. Naučíme se metody pro identifikaci a výběr perspektivních startupů a představíme firmy, které efektivně spolupracují se startupy.

Poté se posuneme k procesu výběru nejvhodnějšího inovačního řešení pro konkrétní potřeby firmy. Zjistíme, jak vymezit požadavky a kritéria pro inovace a jak analyzovat různé typy inovačních řešení. Naučíme se proces rozhodování a hodnocení možností s důrazem na vážení finančních, technických a strategických faktorů. Nakonec se budeme věnovat implementaci vybraného inovačního řešení do instituce. Naučíme se efektivně připravit implementační proces, zavést inovaci a řídit změny v organizaci. Důraz bude také kladen na měření a vyhodnocování úspěchu inovace a udržitelnost inovace v dlouhodobém horizontu.

Automatizace a robotizace procesů v moderním nákupním prostředí se stále více spoléhají na nástroje a schopnosti tzv. "citizen developerů", kteří vytvářejí aplikace bez hlubokých znalostí kódování, a na stanovená pravidla, která zajišťují efektivitu a srozumitelnost. Umělá inteligence potom přináší do tohoto oboru revoluční změny, které mohou zvýšit efektivitu, snížit náklady a zvýšit kvalitu práce. Budeme se věnovat konkrétním aplikacím AI, jako je automatizace nákupního procesu, analýza dat pro lepší, prediktivní analýza pro optimalizaci procesu rozhodování a mnoho dalšího. Lektoři představí reálné příklady úspěšné implementace AI v oblasti zadávání zakázek a objasní, jak můžete tuto technologii využít ve své instituci pro dosažení lepších výsledků.

Celý kurz bude provázet řada praktických příkladů a studií případů, které ilustrují různé aspekty procesu hledání, výběru a implementace inovačních řešení ve veřejné správě. Účastníci získají ucelený pohled na inovační procesy a budou připraveni efektivně aplikovat tyto znalosti ve svém profesním životě.

Program

 • Jak inovativní řešení nalézt (insourcing, outsourcing, startupy)
 • Úvod do inovací a jejich významu pro instituce
 • Rozlišení mezi insourcingem, outsourcigem a spoluprací se startupy
 • Insourcing: Využití interních zdrojů pro inovace
 • Outsourcing: Spolupráce s externími specialisty
 • Spolupráce se startupy: Vstup do inovativního ekosystému
 • Jak vybrat nejvhodnější řešení pro vaše potřeby (požadavky, kritéria)
 • Vymezení požadavků a kritérií pro inovace
 • Analýza různých typů inovačních řešení
 • Rozhodovací proces a hodnocení možností
 • Praktické příklady výběru inovačních řešení
 • Jak implementovat vybrané řešení do firmy
 • Příprava na implementaci inovace
 • Zavedení inovace a řízení změny
 • Měření a vyhodnocování úspěchu inovace
 • Udržitelnost inovace a další kroky
 • Automatizace a robotizace procesů – nástroje, lidé (citizen developeři), pravidla, příklady z nákupního prostředí
 • Nástroje a technologie – seznámení se s nástroji pro automatizaci nákupních procesů
 • Lidé - význam role zaměstnanců a citizen developerů v automatizaci
 • Pravidla a dodržování - zajištění dodržování pravidel a normativního rámce
 • Využití umělé inteligence ve veřejné správě
 • Analýza dat a prediktivní analýza - využití umělé inteligence pro analýzu dat a predikci
 • Chatboty a automatizovaná komunikace - implementace chatbotů a automatizované komunikace ve veřejné správě
 • Zefektivnění administrativy - zlepšení administrativní efektivity pomocí umělé inteligence

Poskytovatelé softwarových řešení

Konica Minolta
AutomationDock

Přednášející

Zdeněk Pytlíček
Možná trochu překvapí, že doménou práce Zdeňka Pytlíčka, který si prošel pozicemi od nákupčího až po stratéga, jsou veškeré nákupní činnosti, při kterých se "nenakupuje". Ve společnosti GasNet se momentálně zaměřuje na digitalizaci, automatizaci a robotizaci nákupních procesů, implementaci a rozvoj nákupních systémů, reportin a analýzy a nákupní legislativu. Příklad? V roce 2017 byl spuštěn první robotizovaný proces v nákupu a v současnosti více než 92% nákupních transakcí provádí stroje, bez zásahu nákupčích.
Martin Hadaš
Martin absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studijní program LL.M. in Corporate Law na Právnické fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Nottingham Trent University. Zadávání veřejných zakázek se věnuje od roku 2005, kdy nastoupil do poradenské společnosti RAVEN Consulting, a.s. (nyní Erste Grantika Advisory, a.s.). Od roku 2011 vede odbor veřejných zakázek rektorátu Masarykovy univerzity, který zajišťuje centrální nákupy, podílí se na řízení stavebních zakázek a zakázek spolufinancovaných z dotačních programů, koordinuje elektronické zadávání a poskytuje metodickou podporu univerzitním hospodářským střediskům. Podílí se na výuce předmětu Veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. O praktických aspektech veřejného zadávání přednáší na konferencích a seminářích.
Michal Barč
Michal Barč se již bezmála 30 let se pohybuje v IT prostředí a pomáhá realizovat projekty pro zákazníky zaměřené primárně na podporu firemních procesů, automatizaci a reporting. Díky dlouholetým zkušenostem z mezinárodních projektů a z působení na manažerských pozicích v Rusku a Německu dokáže navrhnout vhodnou strategii implementace nových nástrojů do firem a organizací. Dnes se ve společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech primárně zaměřuje na rozvoj cloudových technologií, automatizaci, Microsoft 365, bezpečnost, compliance a strategie v oblasti IT systémů. Je také zodpovědný za zavádění vlastních produktů vytvořených na Microsoft Power Platform do portfolia jednotlivých organizací v rámci Evropy.
Zdeněk Kabátek
Zdeněk Kabátek je vedoucí týmu konzultantů v NEOOPS. Má více než 25 let zkušeností v různých oblastech včetně outsourcingu firemních procesů, systémů řízení generování dokumentů, poradenských služeb, projektového řízení a RPA na třech kontinentech. Zdeněk vedl rostoucí konzultační tým v NEOOPS, aby se stal jedním z nejzkušenějších týmů v Evropě, který doposud realizoval více než 150 RPA projektů a zautomatizoval stovky klientských procesů.
11
22. 3. 2024
Umění vyjednávat, přesvědčivá komunikace, prezentace
+

O tematickém bloku

Umění vyjednávat, přesvědčivá komunikace, prezentace

Modul "Umění vyjednávat, přesvědčivá komunikace a prezentace" se zaměřuje na klíčové dovednosti nezbytné pro úspěšné působení v oblasti veřejných zakázek. Účastníci budou prováděni prostřednictvím strategií vyjednávání, efektivního kolektivního jednání, schopnosti přesvědčivě prezentovat a také se seznámí s technikami vyjednávání s dodavateli. Získají komplexní pohled na zlepšení komunikace, řešení konfliktů a efektivní prezentace. Tento modul nabídne praktické nástroje, které účastníkům pomohou efektivněji vyjednávat, komunikovat a prezentovat, čímž přispějí k úspěchu jejich projektů ve veřejných zakázkách.

Program

 • Význam schopnosti vyjednávat
 • Důležitost vyjednávání v zakázkách
 • Různé přístupy k úspěšnému vyjednávání
 • Vyjednávání v týmu
 • Koordinace a efektivní komunikace v kolektivním vyjednávání
 • Přesvědčivá prezentace
 • Struktura účinných prezentací
 • Zapojení publika a posílení věrohodnosti
 • Vyjednávání s dodavateli
 • Taktiky vyjednávání s důrazem na získání výhodných podmínek
 • Řešení konfliktů
 • Identifikace a kreativní řešení sporů a nesrovnalostí ve vyjednávání

Dodatečný program k eBF 2024

Diskuze o 20.ročníku eBF Procurement festivalu (https://ebizforum.com/), který proběhne 11.-14.června 2024 v Ostravě.

Přednášející

Daša Obuch Paláková
V současné době je ředitelkou Úřadu pro investice a akvizice Ministerstva obrany Slovenské republiky, v předchozím období řídila veřejné zakázky a nákupy na slovenských ministerstvech financí, vnitra a kultury. Je asi jen málo komodit, situací a problémů, se kterými se nesetkala. Z toho vyplývá, že její odborné znalosti musejí být pořádně husté. A také že jsou. Veřejným zakázkám se věnuje od roku 2006, kromě toho školí, přednáší, publikuje, radí. Je fanynkou elektronizace, ale tvrdí, že lidský potenciál a vztahy jsou nenahraditelné. Drží se zásady zdravého selského rozumu a snaží se přesvědčit své okolí a odbornou (i neodbornou) veřejnost, že je možné se uplatnit i ve veřejných zakázkách.
Martin Wiederman
Jako zkušený matador, který se v oblasti nákupu a řízení pohyboval ve společnostech Magneton Kroměříž, ŽDB Viadrus, Vítkovice a Legios, tvrdí, že nákupní realita bývá někdy absurdní. Podle Martina Wiedermana se tak například klidně můžete soudit i s tím, s kým celé roky děláte většinu svých obchodů. Procesní řízení, operační management a nákup jako proces jsou jeho životními koníčky, takže není divu, že se o znalosti rád podělí formou publikační i lektorské činnosti.
12

12. 6. 2024

Slavnostní předání Osvědčení proběhne na konferenci eBF
+
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE