DIGITÁLNÍ NÁKUPNÍ TÝM

9 odborných modulů
Kurz tvoří devět tematických autorských bloků a závěrečné slavnostní předávání Osvědčení na konferenci eBF 2024. Jednotlivé výukové moduly jsou sestaveny z workshopové teorie o nákupní problematice, případových studií, rozboru trendů, aktualit z oblasti procurementu a možností jednotlivých nástrojů.


přednášející
Všichni přednášející patří k významným oborovým specialistům, kteří přispívají k technologickému rozvoji a digitalizaci nákupu. Svým přístupem k inovacím a schopností využít potenciál digitalizace se podílejí na tvorbě nových norem a standardů nákupní praxe. Pracují ve firmách jako Asahi, Siemens Energy, GasNet, Penta Hospitals, Amazon, PROEBIZ, Slovnaft, Blanco, ZSE, aj.
nástroje
Praktické tematické ukázky možností jednotlivých nástrojů budou prezentovány na špičkových softwarových řešeních určených nákupéním týmům, tak aby účastníci mohli získat širší přehled o technologických příležitostech současnosti. Vždy budou zaměřeny na konkrétní modul a danou problematiku.


Registrace DNT

Co můžete očekávat a na co se těšit?Moderní nákupní kurz vás provede celým nákupním procesem se zaměřením na pokročilou digitalizaci a automatizaci a jejich využití v současné nákupní praxi.


Nový digitální věk nákupu, tlak na rychlou a přesnou komunikaci, sběr dat a jejich automatické a permanentní vyhodnocování nutně vede k transformaci nákupních týmů.


Za pomoci nákupních specialistů získáte praktické technologické dovednosti a schopnosti, které vám usnadní práci v každém bodu nákupního kolotoče.

Proč právě tenhle kurz?

Přednáší skupina úspěšných manažerů nákupu z firem velmi náročných na kvalitu nákupu a s nimi další specialisté z řad významných poskytovatelů softwarů – nástrojů pro digitalizaci nákupu. Kurz vznikl z iniciativy PROEBIZ ve spolupráci technickou univerzitou VŠB-TUO a podporou znalostí nákupu pivovarnického gigantu ASAHI.

Účastníci budou mít možnost poznat několik nástrojů, které jsou v oblasti digitalizace nákupu respektovanými a rozšířenými.

Jak to bude probíhat?

Kurz bude probíhat hybridní formou. Jedna část studujících se bude mít možnost zúčastnit prezenčně v školícím sále v samém centru Ostravy (Masarykovo náměstí 33) a další získají online přístup. Záznam z výuky bude k dispozici až do konce semestru. Ve čtvrtek a pátek začínáme v 9:00 a končíme v 17:00 - pět až šest přednášek a dva praktické tréninky v každém z deseti modulů, které co do rozsahu budou reflektovat u každého nástroje technické možnosti. Někdy půjde o prezentaci a v jiných případech přímo zkušební práce v aktivním nástroji.
Každý tematický blok je kombinací teoretického a praktického rozboru důležitých aspektů nákupu a jeho elektronizace a digitalizace. Důraz bude kladen na sdílení zkušeností, diskuzi a praktické seznámení se s konkrétními nástroji. Studující získají publikaci obsahující skripta k jednotlivým přednáškám, materiály k jednotlivým prezentovaným nástrojům a významový slovník. Začínáme 13. října 2023 a končíme v březnu 2024.
15 SPECIALISTŮ
v roli lektorů
1Martin Zelinka, Head Of Global Commodity Management nadnárodního koncernu Siemens Energy.
2Jan Hirsch, Global Commodity Manager Raw Materials Composites ve společnosti BLANCO s třicetiletou praxí v nákupu a procesním řízení.
3Zdeněk Mikeš, Head of Business Development pro nákupní řešení v SAP pomáhá zákazníkům najít optimální způsoby digitální transformace v nákupu, financí a logistice.
4Ondrej Jombík, ředitel úseku logistiky, strategického i operativního nákupu energetické společnosti ZSE a.s.
5Martin Pokorný, Head of Supply Chain Management ve společnosti Siemens Energy, odborník na řízení dodavatelských řetězců, zásobování, strategický i operativní nákup, logistiku.
6Michal Kristiňák, Cluster Procurement Manager v Amazonu se zkušenostmi z mnoha nákupních a právních týmů energetických a gastronomických společností.
7Andrzej Kulbiński, legendární trenér eAukční platformy PROEBIZ, specialista na strategie nastavení, průběhu a vyhodnocení eAukcí.
8Peter Majtán, ředitel nákupu ve společnosti Slovnaft a současně řídí strategický tým zodpovědný za Category Management materiálů, zařízení a služeb při údržbě na úrovni Skupiny MOL.
9Miloš Olejník, Procurement and Operations Manager ve společnosti ESET s mnohaletou zkušeností na řídících pozicích v mnoha nadnárodních korporátech.
10Zdeněk Pytlíček, Team Leader Procurement Performance ve společnosti GasNet, s.r.o., uznávaný specialista na automatizaci a robotizaci P2P procesů.
11Martin Repko, Chief operating and procurement officer ve společnosti Svet zdravia, a.s. ProCare, a.s..
12Jiří Róžański, Chief Procurement Officer ve společnosti Penta Hospitals International.
13Hana Sušková, Vedoucí nákupu v Al Invest Břidličná se zkušenostmi z firem jako Škoda Vagonka, OKD, OKK Koksovny a Tatra Defence Vehicle.
14Tomáš Veit, vedoucí nákupního týmu v Asahi Europe & International se strategickým významem pro rozvoj celého holdingu.
15Blažej Kováč, specialista katalogového nákupu ve společnosti Mercateo.
15 DOVEDNOSTÍ
které si osvojíte
1Orientovat na neustále se vyvíjejícím trhu, optimalizovat nákupní proces, omezit chybovost a generovat úspory.
2Řídit celou nákupní agendu i s jejími logickými přesahy do ostatních oblastí, které ovlivňují nákup.
3Vytvářet komoditní strategie, pochopit hlavní pilíře a vliv strategie na fungování nákupního týmu.
4Připravit se na krizové nákupy v době nedostatku materiálu a rostoucích cen. Správně reagovat v komplikovaných nákupních situacích.
5Hodnotit, segmentovat a vybírat dodavatele s využitím SRM.
6Využívat eAukční nástroje, maximalizovat jejich benefity a orientovat se v typech negociačních nástrojů včetně komoditních příkladů využití.
7Zpracovávat smluvní procesy a formální a právní náležitosti běžící na pozadí celého nákupního procesu organizace.
8Orientovat se v práci s databázovými elektronickými nástroji ovlivňujícími správu a kvalitu kmenových dat.
9Překlopit data do strukturovaných reportů a přehledného KPI dashboardu.
10Vytvářet nákupní plány, využít k tomu vhodné teoretické i praktické nástroje a logicky schematizovat všechny schvalovací procesy organizace spojené s činností nákupu.
11Pracovat s relevantními nástroji, které se na trhu nabízí a díky jejich srovnání a doporučení vyhodnotit ty, které vám nejvíce usnadní práci a zvýší efektivitu.
12Využívat nástroje category managementu, situační analýzy, analýzy udržitelnosti, aj.
13Strategicky nahlížet na nákupní oddělení, jeho roli a umístění v rámci společnosti.
14Vyhodnocovat a predikovat rizika v nákupu za pomocí vhodných nástrojů a díky principu udržitelnosti zajistit trvanlivost dosažených úspěchů.
15Zvolit optimální nákupní kanál s ohledem na typ potřeby zákazníka a její opakovatelnost, včetně práce s elektronickými katalogy.

Partneři

ViewSonic
ASAHI
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
PROEBIZ
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE