DIGITÁLNÍ ZAKÁZKÁŘSKÝ TÝM

10 odborných modulů
Kurz tvoří 11 tematických autorských modulů a závěrečné slavnostní předávání Osvědčení na konferenci eBF 2024. Jednotlivé výukové moduly jsou sestaveny z workshopové teorie o nákupu ve veřejné sféře, praktických příkladů, rozboru trendů i aktuální situace ve veřejném zadávání, případových studií a portfolio moderních nástrojů na trhu.

přednášející
Všichni přednášející patří k významným oborovým specialistům, kteří přispívají k názorovému, hodnototvornému, legislativnímu nebo technologickému rozvoji v oblasti veřejných zakázek a elity z firemního sektoru. Svým přístupem k inovacím a schopností využít potenciál digitalizace se podílejí na tvorbě nových norem a standardů nákupní praxe ve veřejném sektoru.
nástroje
Praktické tematické ukázky možností jednotlivých nástrojů budou prezentovány na špičkových softwarových i jiných řešeních určených nákupním týmům ve veřejné správě, tak aby účastníci mohli získat širší přehled o technologických příležitostech současnosti. Důraz je kladen také na inspiraci z privátního sektou a možnosti přenositelnosti zkušeností do veřejného zadávání.
Registrace DZT

Co můžete očekávat a na co se těšit?Moderní nákupní kurz vás provede celým procesem zadávání veřejných zakázek se zaměřením na pokročilou digitalizaci a automatizaci a jejich využití v současné nákupní praxi.


Nový digitální věk nákupu, tlak na rychlou a přesnou komunikaci, sběr dat a jejich automatické a permanentní vyhodnocování nutně vede k transformaci zakázkářských týmů.


Za pomoci specialistů na zadávání veřejných zakázek, legislativu, vyjednávání a další přidružené oblasti získáte praktické technologické dovednosti a schopnosti, které zvýší vaši kvalifikaci.

Proč právě kurz Digitální zakázkářský tým?

Je to jediný certifikovaný kurz svého druhu vzniklý z podnětu a za podpory specialistů na zadávání veřejných zakázek a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, na základě doporučení Evropské komise a ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TUO. Program DZT nabízí jedinečnou kombinaci akademického a praktického přístupu a poskytuje nejmodernější znalosti, nástroje a metody pro zadávání veřejných zakázek, včetně ekologického a inovativního zadávání veřejných zakázek šetrného k malým a středním podnikům a probíhá kombinovanou formou – prezenčně i online. Studijní osnovy byly pečlivě sestaveny tak, aby odrážely všestrannost, která je pro kvalitní zadávání veřejných zakázek nezbytná a vychází z vyhlášeného Public Procurement Excellence programu.

5 důvodů, které vás nenechají spát.

1Nároky na odbornou kvalifikaci zakázkářských týmů se dlouhodobě zvyšují a rozšiřují. Odborníci pracující v oblasti veřejných zakázek čelí mnoha výzvám, které vyžadují širokou škálu dovedností a odborných znalostí.
2Týmy musí držet krok s progresivními změnami tržních podmínek a zároveň sledovat inovace, udržitelnost a další společenské cíle. Samotná digitalizace veřejné správy je katalyzátorem dalších změn, a tak přirozeně sílí tlak na nezbytnost oborového vzdělávání což se stává podmínkou profesního úspěchu.
3Kurz je zaměřený na komplexní sadu dovedností a znalostí, kterými by měl v ideálním případě disponovat každý zadavatel veřejných zakázek. Kvalitní plánování a realizace veřejných zakázek jsou dnes důležitější než kdy jindy pro zajištění potřebných dodávek kritických produktů a služeb. Klíčová je také schopnost flexibility vůči měnícím se podmínkám a možnostem na trhu.
4Na programu participují vyhlášení specialisté na veřejné zakázky z Česka, Slovenska společně s manažery nákupu v privátním sektoru a významnými poskytovateli nástrojů pro digitalizaci veřejného sektoru. Účastníci tak budou mít možnost poznat množství nástrojů, které jsou v oblasti digitalizace nákupu ve veřejné správě respektovanými a rozšířenými.
5Absolventi, kteří úspěšně obhájí závěrečnou zkoušku a splní semestrální projekt, získají na závěrečném setkání účastníků, přednášejících a pořadatelů osvědčení vydané Ekonomickou fakultou VŠB-TUO, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Jak to bude probíhat?

Kurz bude probíhat hybridní formou. Jedna část studujících se bude mít možnost zúčastnit prezenčně v školícím sále v samém centru Ostravy (Masarykovo náměstí 33) a další získají online přístup. Záznam z výuky bude k dispozici až do konce semestru. Ve čtvrtek a pátek začínáme v 9:00 a končíme v 17:00 – pět až šest interaktivních přednášek a dva praktické tréninky v každém z jedenácti modulů.
Každý tematický blok je kombinací teoretického a praktického rozboru důležitých aspektů nákupu ve veřejných institucích a jeho elektronizace a digitalizace. Důraz bude kladen na sdílení zkušeností, diskuzi a praktické seznámení se s konkrétními nástroji. Začínáme 12. října 2023 a končíme v březnu 2024.
Registrace DZT

S podporou

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Financováno z EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Národní strategie veřejného zadávání v ČR
ViewSonic
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE